Çukurova Balkon

Hatay Kırıkhan Bektaşlı Sulama Tesisi yenileniyor!

Hatay Kırıkhan Bektaşlı Sulama Tesisi yenileniyor!

Hatay Kırıkhan Bektaşlı Sulama Tesisi Yenileme Projesi İnşaatı için ihaleye davet metni yayınlandı. İlanda ihaleye katılım için hazırlanan tekliflerin en son 20 Eylül 2011 tarihine kadar teslim edilmesi gerektiği bilgisine yer verildi


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Hatay Kırıkhan Bektaşlı Sulama Tesisi Yenileme Projesi İnşaatı için ihaleye davet metni yayınlandı. İlanda ihaleye katılım için hazırlanan tekliflerin en son 20 Eylül 2011 tarihine kadar teslim edilmesi gerektiği bilgisine yer verildi.

 Metnin detayları şöyle:

SÖZLEŞME NO: 31.02.TBS.6.34
İşin Adı: HATAY Kırıkhan Bektaşlı Sulama Tesisi Yenileme Projesi İNŞAATI
İHALEYE DAVET
Kırıkhan Bektaşlı Sulama Tesisi Yenileme Projesi
1. Kırsal kalkınma yatırımlarının Desteklenmesi Programına Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ayırdığı kaynaktan bir bölümünün yukarıda belirtilen Kırıkhan Bektaşlı Sulama Tesisi Yenileme Projesi inşaat sözleşmesi kapsamında geçerli ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir.

2. Kırıkhan Köylere Hizmet Götürme Birliği, firmaları HATAY ilinde belirtilen Kırıkhan Bektaşlı Sulama Tesisi Yenileme Projesi İnşaatı işinin yapımı için kapalı teklif usulüyle teklif vermeye davet etmektedir.

3. Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiş olup, teklifçilerden bu şartların tamamım sağlamaları beklenmektedir.

Son 5 yıl (2006-2010) içerisinde gerçekleştirilmiş, toplam inşaat işlerine ait, hak ediş belgeleri ile tevsik edilmiş toplam cirolarının her yıl için verilen katsayılarla (Yeterlilik Bilgileri Madde 1.2) 2011 yılma çevrilmiş tutarlarının genel toplamının beşe bölünerek bulunacak aritmetik ortalamasının en az 1.000.000,00 TL 'ye eşdeğer olması gerekmektedir.
En az 200.000,00 TL nakit veya kredi kabiliyeti
Benzeri tür işlerde ana müteahhitlik tecrübesi (son 5 yıllık dönemde bir sözleşme kapsamında en az 2000 Da. tarımsal alanda toplu basınçlı yağmurlama veya damla sulama inşaatını gerçekleştirmiş olmak),
İşin tatminkar bir şekilde yapımına yeterli inşaat ekipmanı,
Benzer tür inşaat işlerinde tecrübeli kilit personel,
İhalelere katılma yasağı olmadığına dair beyanname,
Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler,
Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve istenen diğer belgeler.

4. ihale Dokümanları, 250,00 TL bedelin Kırıkhan Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin Vakıflar Bankası Kırıkhan şubesindeki TR16 0001 5001 5800 72901702 60 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması karşılığı aşağıda verilen adresten satın alınabilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler. Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.
Kırıkhan Köylere Hizmet Götürme Birliği
Kırıkhan Hükümet Konağı
Kırıkhan /HATAY
Tel:      (+90)326 34410 08-17
Fax:    (+90)326 34419 97

5. Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 20,09.2010'den itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve Teklif Bedelinin en az %3'ü oranındaki bir geçici teminatla birlikte yukarıda verilen adrese, 20.09.2010 günü saat 14.00'a kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aynı adreste saat 14.30'de açılacaktır.

6. Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.
B: 53324 www,bik.gov.tr

Detaylı bilgi için tıklayın