Hatay Kırıkhan'da 7.5 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Hatay Kırıkhan'da 7.5 milyon TL'ye satılık 4 arsa! Hatay Kırıkhan'da 7.5 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Kırıkhan Belediye Başkanlığı tarafından Kırıkhan Karataş mevkii, Mimar Sinan mahallesi Toki bölgesinde bulunan 4 arsanın satışı 7 milyon 582 bin 945,45 TL'ye ihale edilecek.ARSA SATILACAKTIR


Kırıkhan Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Karataş mevkii Mimar Sinan mahallesi Toki bölgesinde bulunan 13.377,37 m2 148 ada 1 parsel, 1.206,75 m2 160 ada 2 parsel, 3.100,19 m2 150 ada 1 parsel, 573,87 m2 183 ada 6 parsel sayılı arsa ihale ile satışa çıkarılacaktır.


2 - İhale 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüne göre yapılacaktır.


3 - İhale 30.04.2015 günü saat 14:30'da Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.


4 - İhale ile satışı yapılacak arsanın muhammen bedeli;


148 ada 1 nolu parsel 13.377,37 m2 X 450,00 TL    = 6.019.816,50 TL olup geçici teminat 181.000,00 TL'dir.


160 ada 2 nolu parsel 1.206,75 m2 X 275,00 TL      = 331.856,25 TL olup geçici teminat 10.000,00 TL'dir.


150 ada 1 nolu parsel 3.100,19 m2 X 350,00 TL      = 1.085.066,50 TL olup geçici teminat 33.000,00 TL'dir.


183 ada 6 nolu parsel 573,87 m2 X 260,00 TL         = 146.206,20 TL olup geçici teminatı 5.000,00 TL'dir.


5 - Gazete ilan bedeli ihaleye girene ait olup iştirakçilerden peşin alınacaktır.


6 - Geçici teminatlar ihale günü saat 12:00'a kadar belediye hesabına yatırılmış olacaktır.


7 - İhale bedeli peşin olup Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yatırılacaktır.


8 - Satışı bedeli üzerinden alınacak KDV ihaleyi alana aittir.


9 - İhaleye katılanlar şartname maddelerini kabul etmiş sayılır.