20 / 08 / 2022

Hattat Air Ticaret ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi İstanbul Şubesi kuruldu!


Hattat Air Ticaret ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi İstanbul Şubesi Sarıyer'de 3 milyon TL sermaye bedeli ile kuruldu. Hattat Air Ticaret ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi İstanbul Şubesi Sarıyer'de 3 milyon TL sermaye bedeli ile kuruldu. 

Hattat Air Ticaret ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi İstanbul Şubesi konusu:
Türkiye içinde veya dışında,yerli veya yabancı,her türlü gerçek veya tüzel resmi veya özel şahıs,kuruluş, teşekkül veya teşebbüslerce şirkete veya üçüncü şahıslara aitgayri menkuller üzerinde yaptırılacak,satın alınacak veya yer karşılığında veya diğer şekillerde iktisap olunacak her türlü istihsal ve sanayi kollarına matuf ve hitap eden fabrikalar ve tesisler,turizm endüstrisinin ihtiyacı olan bilumum otel,motel,tatil köyü,yat limanı gibi mekanlar ve tesislerin yapımı,anahtar teslimi yapımı,işletilmesi ve işlettirilmesi....ve 6.9.2007 tarihinde tescil edilen ana sözleşme tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.