Hava bacası ölçüleri!

Hava bacası ölçüleri! Hava bacası ölçüleri!

Hava bacası gerektiren her piyeste ayrı hava bacası yapılıyor. Hava bacalarını şönt baca tipi düzenlemek mümkün olmuyor. Peki hava bacası nedir? Hava bacası ölçüleri nelerdir?Hava bacası ölçüleri!

Duman ve hava bacaları ile son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyeslerin aydınlatılması amacıyla yapılacak pencereler hariç olmak üzere çatı örtüsü üstünde hiçbir çıkma ve çıkıntı yapılamıyor. Peki hava bacası nedir? Hava bacası ölçüleri nelerdir?


Her türlü binada hava bacalarının asgari ölçüsü 0.60x0.60 m2 dir.


Hava bacası gerektiren her piyeste ayrı hava bacası yapılır. Hava bacalarını şönt baca tipi düzenlemek mümkün değildir.


Asgari ölçüde 1 ışıklık veya hava bacasından her katta en çok 4 piyes faydalanabilir. Bu piyeslerden adetlerinin artması halinde, 4 den fazla her piyes için ışıklık veya hava bacası ölçüsü aynı nisbette arttırılır.


Ancak, yukarıda belirtilen şekilde ışık ve hava alması gerekmeyen veya lüzumlu ışık ve havayı yönetmelikte tarif edilen şekilde esas alması mümkün olan piyeslerden, herhangi bir ışıklık veya hava bacasına pencere açılması, bu ışıklık veya hava bacası ölçülerinin arttırılmasını gerektirmez. Her binanın lüzumlu ışıklık veya hava bacası, kendi parseli üzerinde bulunacaktır. 


Komşu bina ve parselin ışıklık veya hava bacasından faydalanmak suretiyle, bu elemanlarının yapılmasına ve ölçülerinin azaltılmasına izin verilmez.


Işıklık ve hava bacaları, bunlara ihtiyacı olan kattan itibaren başlatılabilir. Binaların bitişik olması gereken komşu tarafından yapılacak ışıklıklarda kirişler gerekirse devam ettirilebilir.


Ancak bu kısımların duvar ile kapatılma mecburiyeti yoktur. Binaların bitişik olması gereken komşu tarafından boydan boya ışıklık yapılması halinde, civarın inşaat nizamına aykırı bir görünüm meydana getirmemek üzere, sokak cephesinde bina yüksekliğince kapatılması mecburidir.


Hava bacaları; ortak alanlar içerisinde yer alıyor. Hava bacası ile ilgili hususlar kat maliklerini doğrudan ilgilendiriyor.


Bina derinliği ne demek?
Bina yüksekliği nedir?