Çukurova Balkon

Haydar Gayrimenkul Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Haydar Gayrimenkul Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Haydar Gayrimenkul Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Haydar Gayrimenkul Dış Ticaret Limited Şirketi, Yasser Aljebawı tarafından 100 bin TL sermaye ile 31 Temmuz' da İstanbul, Zeytinburnu, Seyitnizam Mahallesi, Mevlana Caddesi' nde kuruldu.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Haydar Gayrimenkul Dış Ticaret Limited Şirketi, Yasser Aljebawı tarafından 100 bin TL sermaye ile 31 Temmuz'da Zeytinburnu, Seyitnizam Mahallesi'nde kuruldu.


Haydar Gayrimenkul Dış Ticaret Limited Şirketi iş konusu; Şirketin başlıca amaç ve konusu şöyledir ; 1-) Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, spor kompleksleri,mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek  ve pazarlamasını yapmak; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı,şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 2-) Her türlü inşaat taahhüt işleri;konut, işyeri,ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 3-) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 4-)Bilumum kimyasal maddeler ve her türlü yardımcı kimyevi maddeler ve bunların üretiminde kullanılan mamul, yarı mamul, ham maddelerin imalatı ve ticareti. 5-) Başta kimya sanayi olmak üzere imalat, ticaret ve hizmet sektörleri ile nihai tüketimde kullanılan her türlü toz ve yaş boya, tabii, sentetik ve madeni boyalar, astar boya, silikonlu ve silikonsuz mat boyalar, ahşap, metalik,plastik iç ve dış yüzey boyaları ile mürekkep ve benzeri her türlü kimyevi maddelerin imalatını, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alımını, satımını,ithalat ve ihracatını, komisyonunu, dağıtım, pazarlama ve dahili ticaretini yapmak. 6-) Her türlü sınai, zirai ve ticari amaçlarla kullanılan organik ve inorganik kimyasal maddelerle, oto ve sanayi yağları, reçine, boya, tiner ve sair incelticiler, zamklar, kimyasal katalizörler, kimyevi maddeler ile gübrelerin ilk ve yardımcı unsurlarının üretimini, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alım satım, ithalat ihracat, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak. 7-) Suni gübre imali, alımı, satımı, toptan ve perakende pazarlama, dağıtımını yapmak. 8-) Her türlü temizlik malzemeleri, sıvı, toz ve katı deterjan çeşitleri, petro-kimya ürünlerin, evsel ve sınai gazların imalini, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alımı, satımı, ithalini, ihracını, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak. 9-) Her türlü tekstil kimyasallarının alımı, satımı, ithalatı,ihracatı ve pazarlamasını yapmak. 10-) Tarımsal alanda gıda alanında ve diğer alanlarda kullanılan her türlü kimyevi madde alımı satımı, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar 11-) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek 12-) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların,kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları,kamu bütçeli daireler,mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat,elektrik, tesisat,yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı,dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak,teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 13-) Çalışma alanı ile ilgili her türlü araç,gereç,makine,nakil vasıtası,bilumum hammadde ve malzemeleri ve yedekleri,yardımcı aksesuar,aparat ve tesisler ile tamamlayıcı mallarını alabilir, ithalini,ihracını,satımını ve kiralamasını yapabilir. 14-) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir,satabilir, pazarlamasını yapabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 15-) Şirket faaliyetleri için faydalı bulunan ihtira hakları ve beratlarını lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını devir alabilir veya devredebilir,temin olarak gösterebilir, maksat ve mevzuu ile ilgili know-how anlaşmaları yapabilir., 16-) Konusu ile ilgili ortaklıklar kurabilir kurulmuş ortaklıklara katılabilir, bunlara teminat ve kefalet verebilir, bu kuruluşlardan teminat ve kefalet alabilir. 17-) Şirket amaçlarını yerine getirebilmek için yurt içinde ve mevzuat hükümleri dairesinde yurt dışındaki pazarlamada, uzun  vadeli, orta vadeli ve kısa vadeli borca girebilir. Kredi temin karşılığında garanti verebilir.


Haydar Gayrimenkul Dış Ticaret Limited Şirketi adres: Zeytinburnu, Seyitnizam Mahallesi, Mevlana Caddesi, 77/3