Haydarpaşa planına itiraz!

Haydarpaşa planına itiraz!Haydarpaşa Garı için hazırlanan ve yeşil alanın otobüs peronuna dönüştürüldüğü 1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'na Kadıköy Belediyesi aktif yeşil alanlar azaltılırken yeni otopark alanlarıyla araç yoğunluğu artırıldığı gerekçesiyle itiraz etti.


Kadıköy Belediyesi, askı sürecinde plana, aktif yeşil alanlar azaltılırken yeni otopark alanlarıyla araç yoğunluğu artırıldığı gerekçesiyle itiraz etti. 

Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası İstanbul şubeleri, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası ve Liman-lş, 2012 yılında onaylanan planın iptali istemiyle tlBB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na dava açmıştı. 

İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde görülen davada, 2013 yılının aralık ayında bilirkişi raporu hazırlandı. 

Bilirkişinin verdiği "İstanbul'un terası Haydarpaşa bölünemez" raporunun ardından İBB yeni plan hazırlayarak 7 Şubat'ta askıya çıkardı. Açılan davayı kadük bırakan yeni planda sadece iki değişiklik yapıldı. 

Buna göre TCDD alanının çevresindeki "ticaret alanı" olarak belirlenen bölgede zemin altı otopark yapılabilecek. Eski planda aktif yeşil alan olan Ibrahimağa Aktarma Merkezi'ndeki alanın altı otopark olarak düzenlenecekti. Yeni planda ise altı otopark olacak bu yeşil alan tamamen ortadan kaldırılarak "toplu taşıma peron alanı" fonksiyonu getirildi. 

Plana itiraz eden Kadıköy Belediyesi, başvuru dilekçesinde "Yoğun yapılaşma verilen bu bölgenin yeşil alan, park gereksinimini karşılaması amacıyla Aktif Yeşil Alan olarak belirlenen alanın, toplu taşıma peron alanları olarak kullanılması ile bölgede yeşil alan miktarı azalacaktır" denildi. Haydarpaşa Dayanışması ile meslek odaları da plan askıdan indikten sonra iptal istemiyle tekrar yargıya başvuracak. 


Cumhuriyet