Hazine arazisi kiralama

Hazine arazisi kiralamaHazineye ait araziler olan hazine arazileri üzerindeki taşınmazların nasıl kiralandığını mı merak ediyorsunuz? İşte hazine arazisi kiralama için tüm ayrıntılar...Hazine arazileri, hazinenin mülkiyeti altındaki arazilerdir. Hazine arazileri, hazinenin özel mülkiyetinde olan ve hazinenin genel mülkiyetinde olan olmak üzere çeşitleri bulunuyor. Hazinenin özel mülkiyetinde olan araziler, tapu siciline tescili olan araziler anlamına geliyor. Hazinenin genel mülkiyetinde olan araziler ise tescilsiz olanları ifade ediyor.   


Hazine arazileri satılıp, kiralanıyor mu? 

Hazine arazileri üzerinde yer alan taşınmazlar satılıp kiralanabiliyor. Hazine arazisi kiralama için amaçları şöyle sıralayabiliriz; 


*Tarımsal amaçlar,

*Ticari amaçlar,

*Spor ve sosyal nitelikli amaçlar,

*Balıkçı barınağı yapmak ve diğer amaçlarla hazine arazisi taşınmazının kiralanması mümkün. 


Bunun yanında kiralanması mümkün olmayan hazine taşınmazları da mevcut. Bu araziler ise; 


*Kamu hizmetlerine tahsisli olup tahsis amacında kullanılan taşınmazlar,

*Kıyı ve sahil şeritleri, 

*Sit alanında kalan taşınmazlar, 

*Milli park sınırları içerisinde kalan taşınmazlar, 

*Tarım reformu kapsamındaki taşınmazlar, 

*Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamındaki taşınmazlar, 

*İbadet yerleri,

*Özel kanunları gereğince hak sahiplerine devri gereken ve devrine yönelik işlemleri devam eden taşınmazlar. 


Kiralama nasıl yapılır? 

Öncelikle taşınmazın bağlı bulunduğu yerdeki Defterdarlığa / Malmüdürlüğüne, kiralama amacını ve taşınmazın sınırlarını gösteren bilgileri içeren bir dilekçe ile başvurması gerekiyor. Hazine arazileri üzerindeki taşınmazların kiralanma süresi ise 10 yıl. Ancak turistik tesis kurulacak yerler ve turistik tesisler, enerji üretimi tesisleri ile iletim ve dağıtım tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan araziler, doğal gaz iletim, dağıtım ve depolama tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan araziler on yıldan fazla süre ile kiralanabiliyor. Söz konusu kiralanacak taşınmazın kira bedeli ise idarece tespit ediliyor.