Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Ankara'da özelleştirme ihalesi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Ankara'da özelleştirme ihalesi! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Ankara'da özelleştirme ihalesi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara'da bulunan toplam 17 taşınmazı özelleştirecek. 7 Eylül olarak belirlenen ihale tarihi, 19 Eylül gününe ertelendi.Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara'da bulunan toplam 17 taşınmaz özelleştirilecek. 7 Eylül olarak belirlenen ihale tarihi, 19 Eylül gününe ertelendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan:

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, Maliye Hazinesi adına kayıtlı;

1 -  Ankara  ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111288 ada, 11 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.061 metrekare yüzölçümlü,

2 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111288 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.047 metrekare yüzölçümlü,

3 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111288 ada, 12 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.459 metrekare yüzölçümlü,

4 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111288 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.075 metrekare yüzölçümlü,

5 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111289 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.850 metrekare yüzölçümlü,

6 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111289 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.146 metrekare yüzölçümlü,

7 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111291 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.210 metrekare yüzölçümlü,

8 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111291 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.210 metrekare yüzölçümlü,

9 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111293 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.200 metrekare yüzölçümlü,

10 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111476 ada, 11 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.094 metrekare yüzölçümlü,

11 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111478 ada, 25 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.424 metrekare yüzölçümlü,

12 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111118 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.383 metrekare yüzölçümlü,

13 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111118 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.047 metrekare yüzölçümlü,

14 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111118 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.300 metrekare yüzölçümlü,

15 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111120 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.040 metrekare yüzölçümlü,

16 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111120 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.326 metrekare yüzölçümlü,

17 - Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 43842 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 21.734,94 metrekare yüzölçümlü,

taşınmazların 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen açılan ihalede son teklif verme tarihleri uzatılmıştır.

26.06.2018 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla açılan ihalede; Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi ve Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi taşınmazları için 07.09.2018 Cuma olarak belirlenen tarih, 19.10.2018 Cuma günü, saat 17:00’ye kadar uzatılmıştır.