13 / 08 / 2022

Hilmi Türkmen: Altın şehir Üsküdar Akıllı Şehir olacak!

Hilmi Türkmen: Altın şehir Üsküdar Akıllı Şehir olacak!

Londra merkezli EurAsiaStrategies tarafından Conrad Otel’de üçüncüsü düzenlenen WICS – Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi; Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen , Kadıköy ve Beşiktaş belediye başkanlarının sunumlarıyla birlikteYaklaşık 1,5  trilyon dolarlık akıllı şehirler pazarındaki fırsatlar, 10-11 Aralık 2014 tarihleri arasındaki 2 gün boyunca,  30 oturumda ele alındı.


Oturumlara katılan kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dünyadaki ve Türkiye’deki akıllı şehirler gündemini sundukları bildiriler eşliğinde tartıştı. 100’ün üzerinde lider ve uluslararası konuşmacılar etkinlikte buluştu.


Bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık, enerji, turizm, inşaat, telekomünikasyon, bilgi güvenliği, ulaşım, yenilenebilir enerji, atık yönetimi ve atıktan enerji, altyapı ve finans alanlarındaki konu başlıklarını detaylı bir şekilde ele aldılar.


EurAsiaStrategies’in Genel Müdürü ve Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi Direktörü Fatih Aydın’ın moderatörlük yaptığı sunuma, Kayseri Valisi  Orhan Düzgün, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt  Nuhoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar katıldı.


Zirve’de konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, dünyanın her geçen gün değişip dönüştüğüne vurgu yaparak, “ Yaşadığımız dünya her geçen gün değişiyor, dönüşüyor, adeta her gün yeniden kuruluyor. Bir bakıma dünyamız, artan bilişim imkânları ve küresel etkileşimlerle her geçen gün biraz daha küçülüyor” dedi.


Başkan Türkmen, artan nüfusla birlikte hayatın daha kaotik bir noktaya geldiğini belirtip, “Böylelikle karşılaştığımız sorunlar da daha kompleks bir hale geliyor. Sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi her alanda, hatta bireysel gündelik hayatta bile küreselleşmenin iletişim teknolojileri ile kazandığı ivme başımızı döndürüyor. Bu baş döndürücü değişim ve dönüşüm, dünya nüfusunun belli başlı öbeklerini oluşturan şehirleri de şehircilik anlayışımızı da baştan  başa değiştiriyor, dönüştürüyor. Elbette bu durum, yani, yeni  dünya düzeni, ‘Küresel Kent-Akıllı şehir’ konseptiyle yeni, yepyeni bir şehircilik ve yönetim anlayışı oluşturdu, oluşturuyor” diye konuştu.


Sosyal medyanın insan hayatında vazgeçilmez bir noktaya geldiğine değinen Başkan Hilmi Türkmen, “Bu gün bu kuşatıcı gerçekten hareketle akıllı şehirlerden söz ediyoruz; Bu münasebetle, akıllı Şehirler Zirvesinde sosyal medyayı konuşuyoruz. Klasik, reel dünya ile bu yeni sanal dünya arasında yeni bir yönetim modeli geliştirmek zorundayız. Elbette bu model, akıllı şehir modelidir. İşte bu noktada sosyal medya bizim imdadımıza yetişiyor. Artık vatandaşlarımız sosyal medyanın sağladığı kolaylıklar neticesinde, belediye hizmetlerine etkin ve interaktif bir şekilde katılabiliyor. Yerel yönetimler bu mecralar sayesinde hizmetlerini daha sağlıklı bir şekilde ulaştırabiliyor. Bu sayede, hem katılım ve denetim mekanizması çalıştırılmış oluyor, hem de daha şeffaf, daha etkili hizmetler üretilebiliyor” dedi.


Başkan Türkmen, konuşmasının son bölümünde Üsküdar’da hayata geçirdikleri projeleri dile getirdi, ‘Altın şehir Üsküdar’ın, ‘Akıllı Şehir’ olması yolunda çabalarını anlattı. Başkan Türkmen, “Bütün Üsküdar için temel oluşturacak bir projeyi, Üsküdar Veri Analiz Kontrol (VAK) sistemini hayata geçirdik. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ödüllendirilen bu projeyle Üsküdar’da insana,  binaya, sokağa dair her şeyi tek bir veri tabanında topladık.  Biraz açmam gerekirse, bu veri tabanında, Üsküdar’da bulunan bir tarihi eser, bir cami, bir okul da var. Hizmetlerimize, projelerimize dair yaptığımız harcamalar da var. Herhangi bir bakanlıkla yaptığımız yazışma da var, herhangi bir sokağımızda vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmeler de var. Kısaca Üsküdar’a dair her şey, her türlü dokuman bu sistemde yerini alıyor. Hâlihazırda kurum içi bir işleyişe hizmet eden bu projeyi, pek yakında bütün halkımızın hizmetine sunacağız” diyerek sözlerini noktaladı.


Üsküdar Belediyesi