Hisseli tapu satışı nasıl yapılır?

Hisseli tapu satışı nasıl yapılır?

Gayrimenkul ortaklarının isimlerinin belirtildiği bir belge olarak tanımlanıyor. Hisseli tapu satışı nasıl yapılır? sorusunda ise tapu üzerinde ismi olan hissedarların ayrı ayrı tapuda kendi satış işlemlerini yapması gerektiği biliniyor...Hisseli tapu satışı yapılırken dikkat edilecek hususlar!


Hisseli tapu, mülkiyetin birden çok sahibi olması durumudur ve satışında dikkat edilmesi gereken hususlar  vardır. İşte bu hususlar şöyle sıralanıyor:


1) Size arsa satacak kişi yada emlakçınız,  kadastro müdürlüğüne resmi yoldan müracaat ederek  alacağınız arsanın bulunduğu tarlanın tamamının sınır kazıklarını huzurunuzda çaksın;  sınır tespitini sizde gözlerinizle görmüş olun ve kadastro tutanağını da alın.


2) Eğer özel parselasyonu (özel ifrazı) yapılmış size yeriniz tarlanın şurasıdır diyorlarsa,  o zamanda tarlanın tamamının parselasyon planını ve size verilecek parselinde çapını isteyin, bakalım size verilen Pafta, Ada, Parsel  ile  tarlanın Pafta, Ada, Parseli  örtüşüyor mu ?  Size verilecek özel parselinde tespitini isteyin.    


3) Ayrıca tarlanın su havzası, tarım alanı, orman alanı içinde olup olmadığını kadastro müdürlüğüne  yazılı olarak baş vurup size belgesini versinler hatta bu başvuruda sizde kendilerine refakat edin ve  alacağınız cevabın  resmi ve yazılı olması önemlidir.


4) Eğer tarla parselasyonu yapılmamış ise o halde tarlanın çok fazla ortağı yok demektir. Böyle bir durumda tarlanın kaç  ortağı  varsa bunu tapu dairesinden öğrendikten sonra mevcut sahiplerinden ön alım (şufa) haklarını kullanmayacaklarına daire,  noterden veya tapuya gelerek beyan ve Taahhütte bulunmalarını isteyin. İşinizin selameti açısında işlemin doğrusu budur.


Hisseli tapu satışı nasıl yapılır?


Hisseli satışlarda tapu üzerinde kaç hissedar varsa satış işlemi sırasında hepsinin tapuda kendi satış işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. Fakat isteyen hissedarlar birbirlerine ya da toplu olarak bir avukata vekalet de verebiliyorlar. Hisse sahiplerinden biri eğer hissesini satmak istemezse satış iptali davası açabilir. Bunun yaşanmaması için satış günü tüm hissedarların paylarını satması gerekir. Hisseli tapu nedir?
Hisseli tapu nasıl anlaşır?Nagihan AKDAŞ/Emlakkulis.com