HMG Yapı Malzemeleri İnşaat Nakliye ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

HMG Yapı Malzemeleri İnşaat Nakliye ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

HMG Yapı Malzemeleri İnşaat Nakliye ve Ticaret Limited Şirketi, Havva Kara, Gökhan Kara tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 23 Eylül'de Kadıköy, Bostancı Mahallesi'nde kuruldu.HMG Yapı Malzemeleri İnşaat Nakliye ve Ticaret Limited Şirketi, Havva Kara, Gökhan Kara tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 23 Eylül'de kuruldu.


HMG Yapı Malzemeleri İnşaat Nakliye ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; Şirketin amaç ve konusu Yurt içinde ve Yurt dışında olmak üzere; a) Konut, İş yeri, İş hanı, Apartman, villa,Otel, Pansiyon, inşaatları yapmak, yaptırmak, ihalelere girmek veya alınmış ihalelere ortak olmak, ortak almak, inşaat taahhütleri almak, teminat yatırmak ve yatırılmış teminatları geri almak Konut, işyeri veya özellikli binaların sıhhi tesisat, yalıtım, alt yapı, üst yapı, dekorasyon, yenileme kapsamına giren işleri yapmak, bakım ve onarım işleri yapmak, kendi hesabına arsalar ve araziler almak ve bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, başkalarına yaptırmak, ihalelere katılmak, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak, Yer,duvar, çatı kaplamaları ve aksesuarları, yalıtım malzemeleri, hazır sıvalar, boyalar, Seramikten, mermerden, topraktan, ahşap malzemeden ve diğer her türlü yapı malzemelerini, banyo ve mutfak malzemelerini almak, satmak, ihracatını ve ithalatını yapmak. b) Tapu kütüğüne gayrimenkul olarak yazılan haklar alabilir, satabilir, mülkiyeti muhafaza kaydı ile satabilir veya alabilir, devir ve ferağ edebilir, tescil, şerh ve terkin eder. Konusu ile ilgili Yurt içinde ve yurt dışında; satış mağazası, market, süper market, servis bakım, onarım, depolama ve dağıtım tesisleri kurulabilir, işletilebilir, kiraya verebilir, yerli ve yabancı her türlü menkul ve gayri menkul malları, hak ve alacakları iktisap edebilir, kiraya verebilir, teminat olarak rehin alabilir, borçlarına teminat gösterip rehin verebilir. c) Konusu ile ilgili yerli yabancı gerçek ve tüzel kişilerle, yürürlükteki hukuka uygun olarak mümessillik, acentelik, bayilik  alabilir, verebilir, ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir, yerli, yabancı, gerçek ve tüzel kişilerden, Kamu Kurum ve kuruluşlardan, Bankalardan yürürlükteki hukuka uygun olarak kredi alabilir, Menkul ve gayrimenkul mallar üzerine ipotek tesis edebilir, Tapu dairelerinde ve diğer kuruluşlarda ipotek tesis eder veya tesis edilmiş ipotekleri fek edebilir. Yurt içinde ve yurt dışında amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. d) Her türlü hava, deniz,kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, Şirket faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için ticari maksatlı gerekli her türlü kara, hava, deniz taşıtlarını alabilir, satabilir,kiralayabilir veya kiraya verebilir.  Yukarıda yazılı işlerdenbaşka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde ortaklar kurulundan karar alındıktan sonra şirket bu işleri yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan kararların yürürlüğe girebilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınarak Ana Sözleşme tadil, tescil ve ilan ettirilecektir.


HMG Yapı Malzemeleri İnşaat Nakliye ve Ticaret Limited Şirketi adres: Kadıköy, Bostancı Mahallesi, Profesör Doktor Ali Nihat Tarlan Caddesi, Doğan Apartmanı, No:79/B.