Hundaş Yapı İnşaat Maden Makina Sanayi Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Hundaş Yapı İnşaat Maden Makina Sanayi Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Hundaş Yapı İnşaat Maden Makina Sanayi Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi Fırat Daştan ve Aras Güney tarafından 300 bin TL sermaye ile 23 Haziran 2015 tarihinde Ümraniye'de kuruldu.Hundaş Yapı İnşaat Maden Makina Sanayi Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi Fırat Daştan ve Arasd Güney tarafından 300 bin TL sermaye ile 23 Haziran 2015 tarihinde Ümraniye'de kuruldu.


Hundaş Yapı İnşaat Maden Makina Sanayi Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu;A- Yurtiçinde ve dışında her nevi yığma, ahşap, betonarme, karkas, çelik, demir ve çelik konstrüksiyon, prefabrik ve benzeri her türlü konut, işyeri, garaj, atölye, otel, motel, büro, arşiv, depo, hangar, okul, hastane, ibadethane  ve benzeri binaları, spor tesisleri, yüzme havuzları, tatil köyleri, kampingler, sanayi siteleri, ceza evleri, stadyum ve spor salonları, terminaller, fabrika silo soğutma kuleleri ve bacaları gibi endüstri  tesisleri, sulama kanal ve tesisleri, göletler, barajlar, elektrik santralleri, tüneller ve metrolar, enerji  nakil hatları, şehir elektrik tesisleri, trafo merkezleri, içme suyu tesisleri, su isale hatları, su tasfiye tesis ve depoları, kanalizasyon ve fosseptik tesisleri, havagazı ve doğalgaz tesisleri, her türlü karayolları, yol asfaltlama ve parke döşeme işleri, demiryolları, köprüler , sanat yapıları, saha tanzimi ve betonlama işleri, akaryakıt boru hatları, rafineri  ve petrokimya tesisleri , akaryakıt pompa istasyonları  ve depolama tankları, hava meydanları, iskele liman ve barınakları, telekominikasyon tesisleri, sinyalizasyon tesisleri, temel kazık işleri, su sondaj ve enjeksiyon işleri, keson kuyu açılması, ihata ve istinat duvarları  ve sair her türlü inşaat işleri yapmak, hafriyat, bina tesisat ve onarım işleri yapmak, bu inşaat tesisat ve onarımlarla ilgili ihalelere girmek ve taahhüdatta bulunmak ve diğer her türlü taahhüt işleri yapmak  B- Yurtiçinde ve dışında inşaat ile ilgili proje, montaj işleri, etüd, teknik müşavirlik mimarlık ve mühendislik hizmetleri yapmak,  her türlü resmi ve özel imar planları, mevzii imar planları ve benzeri plan yapımı, harita kadastro ve parselasyon yapımı konusunda taahhütlerde bulunmak, bunlara  ilişkin müteahhitlik, taşeronluk, mühendislik, kontrollük ve müşavirliğini yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlara onaylattırmak C- Her türlü emlak ve gayrimenkullerin alım ve satımını, komisyonculuğunu ve pazarlamasını yapmak D-   Yurt içinde ve dışında hazır beton tesisleri kurmak ve işletmek E-   Her türlü kara, hava ve deniz yolu ile yurt içi ve yurt dışı yolcu ve yük taşımacılığı yapmak, transit taşımacılık yapmak, bununla ilgili acentelik, komisyonculuk, mümessillik, tahmil,  tahliye, gümrükleme ve taahhüt işleri yapmak F-Yurt içinde ve dışında her türlü maden yatağı, petrol , doğalgaz, kömür, yer altı suyu ve diğer bilumum doğal endüstriyel  hammaddelerin aranması, bulunması ve işletilmesi konularında jeolojik ve jeofizik müşavirlik hizmetlerini yerine getirmek G-  Maden, kömür, taş, kil, kum, kireç,mermer, granit, yer altı suyu ve her türlü doğal endüstriyel hammadde ve yataklarının araştırılması, bulunması, ocakların açılması ve işletilmesi İle bunlarla ilgili tesisler kurmak, rödovans karşılığı kiraya vermek veya kiralamak, kurulmuş  işletme ve tesisleri  kiralamak veya kiraya vermek H-  Yurt içinde ve dışında elektrik enerjisi  üretimi,alım ve satımı, pazarlamasını yapmak, petrol ve petrokimya ürünleri alım satım ve pazarlamasını yapmak I-  Yurt içinde ve dışında tarım ve hayvancılık konuları ile ilgili her türlü faaliyetlerde bulunmak, tarım işletmeleri ve çiftlikleri ve sair tesisler kurmak ve işletmek, kültür ve deniz balıkçılığı        yapmak, bu tesislerle ilgili alım, satım ve inşaat yapmak, tesisleri  kiraya vermek veya kiralamak J-  Aşağıda belirtilen maddelerin yurt içinde ve dışında üretimini, montajını, alım ve satımını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak: 1-Hertürlü inşaat ve hafriyat makinaları, dozerler,buldozerler,greyderler,transkavatörler,ekskavatörler, konkasörler, krenyler, skreperler, loderler, silindirler, betonyerler, elevatörler, vinçler, asansörler, taşıyıcı bantlar, kompresörler, kazıcı ve kırıcı makineler, sondaj makineleri ditçer  ve landloverler, derin kuyu tulumbaları, konveyörler, ağır tonajlı kamyonlar, treylerler, toprak dökme ve yayma makineleri, her türlü kalıp ve iskeleler ve bunların eklentileri ve yedek parçaları ile sair inşaat alet edevat ve cihazları, bunların yedek parçaları ve aksesuarları 2-Her türlü inşaat, sıhhi tesisat, izolasyon ve havalandırma  tesisatı, alet ve malzemeleri, her çeşit yapı malzemeleri, mutfak ve banyo malzemeleri, kazanlar,mekanik, elektronik ve elektrikli makineler ve mekanik cihazlar ile alet, edevat ve bunların yedek parçaları, her nevi ziraat alet ve makineleri  ile araç, gereç ve aksesuarları 3-Her türlü sıcak ve soğuk demir ve çelik işlemesi ve bunların mamulleri ile saç ve saçtan mamul malzemeler, bakır, alüminyum, çinko, pirinç, sarı, kalay, kurşun, krom ve diğer metal ve madenler ile bunların alaşımları ve mamulleri   4-Taş, kum,silis kumu, kuvars kumu, her çeşit kil minerali,alçı, mermer, granit, kireç, kaolin,feldspat, talk, kalsit, siyenit, hematit, amyant, mika ve benzeri  maddeler ile bu maddelerden mamul eşya ve diğer mamuller 5-Elektrikle ilgili malzemelr, kablolar, izolatörler, aydınlatma cihazları, armatürler, enerji  nakil hatları, alçak ve yüksek gerilim ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


Hundaş Yapı İnşaat Maden Makina Sanayi Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi adres; Ümraniye, Atakent Mah. Alemdağ Cad. Daştan İş Merkezi 356/4