29 / 09 / 2022

Hüseyin Sözlü: Şehircilik popülizmin kurbanı!

Hüseyin Sözlü: Şehircilik popülizmin kurbanı!

Modern Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türk milletinin kültür ve medeniyet çıtasıyla, ülkemizde şu ana kadar gerçekleştirilen şehircilik anlayışının örtüşmediğini söyledi.Adana Büyükşehir Belediyesi himayesinde Sheraton Oteli'nde düzenlenen Modern Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde konuşan  Adana  Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türkiye'de modern şehircilik biliminin ruhuna sadık kalınarak kentlerin planlanması halinde, bu konuda yaşanan problemlerin halledileceğini belirtti. Başkan Sözlü, "1999 yılından bu yana belediye başkanıyım ve Ceyhan Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde en önemli sloganlarımdan biri 'Modern Şehircilik'ti. Kentlerde modern şehirciliğin gereği yapılsa ve şehir planlama ilminin ruhuna sadık kalınsa aslında problemlerin bir çoğu halledilmiş olur" dedi. 


ŞEHİRLER, SİYASİ POPÜLİZMİN KURBANI OLDU 


Türk milletinin kültür ve medeniyet çıtasıyla, ülkemizde şu ana kadar gerçekleştirilen şehircilik anlayışının örtüşmediğini, şehirciliğin popülizmin kurbanı olduğunu söyleyen Başkan Sözlü, "Dışarıdan Türkiye'ye bakanlar, şehirciliğimizi değerlendirip, bizimle ilgili karar verirlerse sınıfta kalırız. 'En güzeli İstanbul' deriz ama o, Cenab-ı Allah'ın bahşettiği İstanbul Boğazı'nın bize verdikleri ve şehrin de kültürel derinliğidir. Cumhuriyet çocukları olmamızla beraber, maalesef Cumhuriyet dönemi şehirciliğinde sıkıntılıyız. Övünülecek bir şehrimiz yok. Bir kaç şehrimiz vardı ama onlar da Avrupa standartlarında süper şehirler değildir. Türkiye'nin genelinde kötünün biraz üzerinde iyi şehirlerdir. Yollan, bulvarları iyi tasarlanmış şehirlerdir belki. Bu iş halkın da sosyoekonomik, sosyokül t iirel yapısıyla alakalıdır. Nitelikli binaları, nitelikli yapıları inşa etmek için ekonomik güç gerek. 

Bunlar yoktur, devlet bunun altyapısını sosyal devlet olarak kurmamıştır. Vatandaşlar kendilerine konut yerine, barınak inşa etmiştir. 1984'te rahmetli Cumhurbaşkanımız, eski Başbakanımız gecekondular için tapu tahsis belgeleri vermiştir. Yeni kötü şehirlerin sorumluları sadece ve sadece belediye başkanları değildir. Elbette belediye başkanlarının zafiyetleri olmuştur ama Türkiye'nin sosyoekonomik, sosyokültürel yapısı, şehirlerimizi inşa ederken de önemli faktörleri ndeııdir. Kentsel dönüşümü de bütün bu olumsuzlukların üzerinde. binaların dönüştürülmesi, binaların yenilenmesi gibi. tekrar eden popülist bir yaklaşımla değerlendirirsek, yine sınıfta kalırız" diye konuştu. 


Başkan Sözlü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'deki kentsel dönüşüm atağını, şehir planlaması açısından, geride kalan dönemde başaramadığımızı, telafi etmek açısından da bir fırsat olarak görmeliyiz. Bunu ortaya koyduktan sonra, bu konuda belediyeler kadar etkili olduklarını düşündüğüm, siyasi irade aracılığıyla baskı kurabilen yapı müteahhitleri. bakış açılarını değiştirerek harekele geçmeliler. Onlar gencide, konut üretebilecekleri az problemli ya da problemsiz arsalar işlerler ve bir araya geldiklerinde sağlıklı şehirler değildir konuştukları. Sabit masrafları azaltan isteklerde bulunurlar. 

Belediye başkanları da. gelecek dönem destek alabilmek için kötü niyetli olmamak üzere, o talepleri yerine getirmişlerdir. Son teknolojiyle, akıllı binalar üreterek, sağlıklı şehirler üretemezsiniz. İyi konumlandırılmış, iyi yerleştirilmiş ve mimari hassasiyeti olan yapılar inşa edilirse, sağlıklı şehirlerden bahsedebiliriz. Bina sağlıklıysa 50 yıl sonra ona teknolojik gelişmeleri monte edebilirsiniz. Nihayetinde tarihi binalar 3 buçuk, 4 metre derinliğinde. asma tavan da monte ediyorsunuz. avize de yapıyorsunuz ama yeni anlayışta sandviç gibi yapılar mevcut. 2.60m, 2.70m yüksekliğinde binalara avize astığınızda. evin içinde yürürken kafanızı çarpıyorsunuz. Onun için biz kentsel dönüşümü. 

Cumhuriyet dönemi şehirciliği açısından kaçırmış olduğumuz fırsatları yenileme şansı olarak değerlendirmeliyiz." 


Adana'da 7 yıldır TOKİ'yle ilgili bakanlıkla iletişim halinde devam eden. sonucu alınamayan kentsel dönüşüm alanları bulunduğunu hatırlatan Başkan Sözlü, şunları söyledi: "Adana'da Büyükşehir'in 6. 7 adet böyle yeri var. Partizanlık yapmıyorum. 

CHP'li Çukurova Belediyesi'nin de böyle alanları var. Hala gerekli imzayı alamamıştır. Adalet ve Kalkınma Partili Yüreğir Belediyesi'nin de koııtsept olarak çok güzel çalışılmış bölgeleri var ama ilgili bakanlıktan bir türlü imza çıkmıyor. TBMM'de. kentsel dönüşümün önünü açmak üzere güzel yasalar çıkarıldı. 

Anlaşmayı temin etmek için yüzde 51 yakalandığında belediyelerin önünü açan iyi düzenlemeler çıktı. Son imzaların hep bakanlıkla kilitleniyor olması işi tıkıyor. Bu manada özellikle büyükşehirlerin olduğu yerlerde, bu yetkinin bakanlıkça kullanılması gibi bir zorunluluğun bulunmaması gerektiği kanaatindeyim." 


98 Ceyhan ve 99 Marmara depremlerinden sonra yeni yönetmelikler çıkarıldığını ifade eden Başkan Sözlü. "Adanamızda da kentsel dönüşüm önemli olacaktır. Seyhan Nehri'nin sağ ve sol yanı. nehrin milyonlarca yıl alüvyon taşıdığı alan sıvılaşma riski taşıyor. Adana 1. derecede deprem kuşağında. Bunlara karşı da bir tedbir olacak kentsel dönüşüm. Devlet eli olmalı ama devlet kamunun diğer birimleriyle bunu paylaşmalı. Özellikle Büyükşehirlerle paylaşmalı ve bu işin önü açılmalı. Bizim ve ilçelerimizin projeleri var. 

Büyiikşehir'in projelerini övmem yanlış olursa. Yüreğir'in hazırlamış olduğu projeler gerçekten çok güzel. İstanbul'daki gibi 7. 8 emsal yüksek yoğunluklarla değil. 2.2. 2.4 yoğunluklarla dönüştürülen. şehri betona mahkum etmeyen, modern şehirciliğin, tabiatı korumanın ruhuna da saygılı planlamalar var burada. 

Onun için buralarda önümüzün açılması gerektiğini düşünüyorum. Bakanlar kurulu ve TOKİ'ye kilitlenmeden önümüzün açılmasını istiyoruz. Bu muhalif üsluptan ziyade, verimliliği temin etmek için samimi bir temennidir" dedi. 


Adana Ekspress
Geri Dön