İBB: Halka sormadan Topçu Kışlası'na başlamayız!

İBB: Halka sormadan Topçu Kışlası'na başlamayız!İBB'den Topçu Kışlası açıklaması geldi. ' Projenin stratejik plana alınması rutin ve teknik uygulama. Mahkeme kararını bekliyoruz. 'Yapılabilir' kararı çıksa da halkoyuna sunacağız ' denildi.


TOPÇU Kışlası projesinin Taksim Meydanı Kentsel Tasarım ve Taksim Kışlası Restitüsyonu' adıyla 2015-2019 Stratejik Planı nda yer almasıyla ilgili haberlere İstanbul Büyükşehir Belediyesinden açıklama... Taksim Topçu Kışlası Restitüsyon Projesi'yle ilgili davanın sürdüğü belirtilerek şöyle denildi: Mahkemeden 'yapılamaz' kararı çıkması halinde projenin iptal edileceği; 'yapılabilir' kararı çıkması durumunda yeniden değerlendirmeye alınacağı, bunun halkoyuna (plebisit) sunulacağı İBB Başkanı Kadir Topbaş tarafından ifade edilmişti. Nazım İmar Planı ile Koruma Amaçlı İmar Plan; mahkeme kararıyla iptal edilmişse de temyizde olduğundan kesinleşmemiştir. YENİ BİR KARAR ALINMADI 


Daha önceki yatırım programları ve planlarında yer alan diğer projeler gibi Taksim Topçu Kışlası Projesi'nin de 2014-2019 Stratejik Planında yer alması rutin ve teknik bir uygulamadan ibarettir. Dalıa önce Sayın Topbaş'ın ifade ettiği mahkeme süreci henüz tamamlanmadığı için bu projeye ilişkin yeni bir karar vermesi de söz konusu değildir. 


Akşam