İbrahim Halil Kanpak, ATİ Gayrimenkul Şirketini kurdu!

İbrahim Halil Kanpak, ATİ Gayrimenkul Şirketini kurdu!

100 bin TL sermaye ile kurulan ATİ Gayrimenkul Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketinin 99 bin TLsi İbrahim Halil Kanpaka ve 1.000 TLsi ise Mehmet Emin Kanpaka ait


ATİ Gayrimenkul Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi; İstanbul Fatihte İbrahim Halil Kanpak ve Mehmet Emin Kanpak tarafından kuruldu.

Firmanın iş konusu; Her türlü inşaat, taahhüt işleri, konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak. Şirket maksat ve mevzuuna giren işler için dahilden ve dış piyasadan uzun orta ve kısa vadeli krediler alabilir bu nedenle de ilgili müesseseler ile anlaşmalar yapabilir şirketin ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunabilir şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini alabilir fekkedebilir şirket mevzuundan mütevellit borçları için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini verebilir ve yine leh ve aleyhte her türlü ayni hak irtifak kira şufa sükna ve gayrimenkul mükellefiyeti ile sair hakları iktisap tesis terkin ve fek edebilir her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhid taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir yurt içi serbest bölge ve limanlarda ilgili mercilerden izin ve ruhsat istihsal etmek kayıt ve şartı ile yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince şirketin konusu ile ilgili imalat ticaret ithalat ihracat reeksport ve transit ticaret işlerini gerçekleştirebilir ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işleri yapabilir.

100 bin TL sermaye ile kurulan ATİ Gayrimenkul Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketinin 99 bin TLsi İbrahim Halil Kanpaka ve 1.000 TLsi ise Mehmet Emin Kanpaka ait.

Adres: Laleli Mesih Paşa Caddesi-Fatih


İclal Süzgün/Emlakkulisi.com