İcra takipleri 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu!

İcra takipleri 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu! İcra takipleri 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu!

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında icra takipleri 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu...Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi ve yasalaştı.

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirlerin de yer aldığı kanun kapsamında icra takipleri 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu. Düzenleme şu şekilde;


- Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu.

- İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22 Mart 2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu.
 

Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' TBMM Genel Kurulunda kabul edildi!