İdealist GYO Emlak Konut Şile Çavuş arsa ihalesi teklifini güncelledi!

İdealist GYO Emlak Konut Şile Çavuş arsa ihalesi teklifini güncelledi!

Emlak Konut ile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. ve 2. oturumuna sadece İdealist GYO katılım gösterdi. İhale komisyonu istekliden teklifini revize etmesini talep etti.


Emlak Konut ile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. ve 2. oturumuna sadece İdealist GYO katıldı. İdealist GYO 2. oturumda 15 milyon 30 bin TL teklif vermişti. 


İhale komisyonu, istekliden teklifini revize etmesini talep etmiş olup istekli nihai teklifini revize edilmiştir. İdealist GYO'nun revize teklifi 15 milyon 70 bin TL.


İdealist GYO, Emlak Konut Şile Çavuş ihalesinde arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri olarak 15 milyon 710 bin TL, arsa satışı karşılığı satış toplam geliri olarak ise 68 milyon 500 bin TL teklif verdi. 


İdealist GYO Emlak Konut Şile Çavuş arsa ihalesi teklifini güncelledi!


Arsa bilgisi:

1-) 70 ada 82 parsel numaralı, tercihli turizm alanı fonksiyonlu arsanın fonksiyon alanı 14 bin 895 metrekare olarak açıklandı

2-) 91 ada 194 parsel numaralı, konut+ticaret alanı fonksiyonlu arsanın fonksiyon alan 3 bin 38 metrekare olarak belirlendi. 


Plan notlarıyla ilgili bilgiler:

Tercihli Turizm Alanında (TTA):

1-) Konut alanı yapılması halinde Emsal: 0.40, ön cepheden minimum 5.00 m., yan cepheden minimum 3.00 m., arka cepheden minimum 4.00 m. çekme mesafeli, ifraz şartları ve blok büyüklüklerinde ise az yoğun konut alanları için getirilen şartlar uygulanacak.

2-) Turizm alanı yapılması halinde ise; TT2 rumuzlu turizm alanları için getirilen şartlar uygulanacaktır. Emsal: 0.50, Taks: 0.50, Kat Sayısı: 2’yi geçemez. Otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla iskan edilen 1. bodrum kat emsale dahil değildir. Doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda ve iskan edilen bodrum katta TAKS değeri aşılamaz.


Konut+Ticaret Alanlarında:

1-) İmar Planında ticaret+konut alanlarında belirtilen yapılaşma koşullarına uyulacaktır. Bu alanlarda binaların zemin katları ticaret olarak kullanılacaktır. Normal katlar ticaret veya konut olarak kullanılabilir. Bu alanlar dahil olduğu konut alanının yapılaşma şartlarına tabidir. Konut+Ticaret alanlarında perakende ticaret, büro, muayenehane, dernek, çeşitli kurum şubeleri vb. hizmet kullanışları, özel sağlık tesisleri, özel sosyal tesisler, özel eğitim tesisleri (yüksek öğrenim hariç), turizm amaçlı pansiyon ve küçük esnaf faaliyetleri vb. yer alabilir.

2-) Ticaret ve Konut+Ticaret fonksiyonu verilen alanlarda ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşü doğrultusunda Özel Eğitim Tesisi (yüksek öğrenim hariç), Özel Sağlık  Tesisi, Özel Kültür Tesisi, Özel Yurt, Özel Kreş, Özel Anaokulu ve Turizm Amaçlı Pansiyon yer alabilir.

3-) Planda yol boyu konut+ticaret olarak gösterilen yapı adalarında parselin tamamında değil, yoldan cephe alan binanın zemin katında ticari uygulama yapılacaktır.

4-) Yapılaşma koşulları ayrık nizam, H=4 kat şeklindedir.


Revize teklif listesi için tıklayın


Öznur YASLI / Emlakkulisi.com