29 / 11 / 2022

İdealist GYO ilk 9 ayda 11.1 milyon TL'lik konut sattı!

İdealist GYO ilk 9 ayda 11.1 milyon TL'lik konut sattı!

İdealist GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre; şirketin 1 Ocak 2021-30 Eylül 2021 tarihlerinde elde ettiği hasılat 11 milyon 122 bin 927 TL olarak belirlendi. İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2021-30 Eylül 2021 tarihlerine ilişkin finansal rapor, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı. 

İdealist GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre; şirketin 1 Ocak 2021-30 Eylül 2021 tarihlerinde elde ettiği hasılat 11 milyon 122 bin 927 TL olarak belirlendi. 

İdealist GYO ilk 9 ayda 11.1 milyon TL lik konut sattı!

İdealist GYO'nun toplam özkaynakları 53 milyon 445 bin 886 TL oldu. Şirketin gayrimenkulleri, gayrimenkule sayalı projeleri ve gayrimenkule dayalı hakları 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla 23 milyon 893 bin 607 TL olarak gerçekleşti. 

1 Ocak 2021-30 Eylül 2021 tarihlerinde şirket tarafından gerçekleştirilen konut satışları 11 milyon 122 bin 927 TL olarak kaydedildi. 

İdealist GYO'nun KAP açıklaması:
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") çerçevesinde hazırlanan 30 Eylül 2021 tarihli finansal tablolarının ve faaliyet raporunun;

a) Tarafımızca incelendiğini, 

b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 

c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.

Saygılarımızla,

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Dosya için tıklayın 

Dosya için tıklayın
Geri Dön