İfm İnşaat Mühendislik Elektronik Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

İfm İnşaat Mühendislik Elektronik Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

İfm İnşaat Mühendislik Elektronik Ticaret Limited Şirketi bugün Güngören'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Furkan Mollahüseyinoğlu ve İsmail Mollahüseyinoğlu ortaklığında kuruldu.


İfm İnşaat Mühendislik Elektronik Ticaret Limited Şirketi bugün Güngören'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Furkan Mollahüseyinoğlu ve İsmail Mollahüseyinoğlu ortaklığında kuruldu.

İfm İnşaat Mühendislik Elektronik Ticaret Limited Şirketi konusu:
İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Ödeme karşılığı her türlü bina ve inşaat yapmak b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi Kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. l. Yurt içinde ve yurt dışında genel, katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün resmi dairelerin, resmi müesseselerin, resmi teşebbüs ve kuruluşların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, inşaat, onarım, güçlendirme, takviye, restorasyon, her türlü mekanik tesisat, teçhizat, montaj taahhüt işleri ile proje, teknik müşavirlik, denetim, mimarlık ve mühendislik hizmetlerine ilişkin ihale, arttırma, eksiltme, anahtar teslimi ve benzeri pazarlıklara katılmak ve bu işleri tek başına veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yapmak veya yaptırmak. Toplu konut, konut hastane, lojman havuz, spor kompleksi, köprü, yol, otoyol, otopark, baraj, kanalizasyon, içme suyu, atık su arıtma, sulama, sera turistik tesis gibi tesisler kurmak, vakıf ve tarihi eserlerin onarımı gibi restorasyon işleri yapmak, inşa etmek ve bu konularda açılan ihalelere katılmak. m. Her türlü yapıda ;temiz su, pis su, ısıtma, soğutma, havalandırma gibi tesisatları yapmak, her türlü makine ve cihaz icat etmek, yapmak bunları alıp satmak ve bu konularda açılan ihalelere katılmak. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. o. Şirket konusu ile ilgili her türlü ihaleye tek başına veya gerçek veya tüzel kişilerle ortak girişim kurarak arttırma ve eksiltme teklifi verebilir, anahtar teslimi ihalelere katılabilir. ELEKTRONİK TİCARET Elektronik ticaret ( e-ticaret) üzerinden Her türlü elektronik ürünler cep telefonları aksesuarları ve yedek parçalarının alımı ve satımını yapmak. İnternet ortamında elektronik ticaret ( e-ticaret) veya elektronik tahsilat ve (e-tahsilat) yapılabilmesi için web sayfaları, sanal mağazalar veya online ödeme siteleri açar bunlar için gerekli yazılımları üretmek ve geliştirmek. Her türlü sektöre ait, ürünlerin yurtiçi ve yurtdışı e ticaretini yapmak, ithalat, ihracat, toptan perakende alımı satımı imalatını yapmak yaptırmak, bu ürünlerin internet üzerinden e ticaretinin yapılması, konusuna uygun eğitim, bilgi, danışmanlık ve pazarlama hizmetlerinin verilmesi, resmi ve özel, kurum ve kuruluşlar ile e ticaret konusunda anlaşmalar yapılması, teknik servis hizmetleri verilmesi, İnternet ve on-Line sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü ürün ve, bilginin alım, satım, dağıtım, pazarlama ile e ticaretinin yapılması danışmanlık ithalat ihracat, iletişim ve organizasyonunun yapılması, iletişim sistemleri kurulması. yurtiçi ve yurtdışı her türlü hizmetleri sunmak. internet üzerinden her türlü malın alım, satım, işlemlerini gerçekleştirmek ve bu amaçla sanal mağazalar oluşturmak ve alt yapı hizmetleri vermek. ŞİRKET AMAÇ VE KONULARIYLA İLGİLİ OLARAK AŞAĞIDAKİ İŞLEMLERİ YAPAR: a. Şirket amacını gerçekleştirmek için her ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Haznedar Mah.Sönmez Sk.Dilek Apt.No.4a Güngören