Aydın Kuşadası'nda 130 bin TL'ye satılık konut!

 Aydın Kuşadası'nda 130 bin TL'ye satılık konut! Aydın Kuşadası'nda 130 bin TL'ye satılık konut!

Aydın Kuşadası Soğucak köyü'nde 130 bin TL'ye konut satılacak. Satış, 19 haziran Salı günü 13:30-13-40 saatleri arasında yapılacak.Verilen ilan şöyle;


T.C. KÜSADASIİZALEİ SUYU SATIS MEMURLUĞU GAYRİMENKULUN ACIK ARTIRMA İLANI 


DOSYA NO: 2012/6 SATIS


(Satılmasına karar verilen Gayrlmenküllerin Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı) 


GAYRİMENKULUN TAPU KAYDI VE EVSAFI:

Aydın ili, Kusadası ilçesi, Soğucak köyü, Sögütdere mevkiinde kain, 2149 parsel sayılı, 3.599,25-m2 yüzölçümlü, Ana Taşınmaz nitelik: Betonarme Onbes adet Dubleks Mesken ve Bahçesi, 1/15 arsa paylı, 11 nolu Bağımsız bölümü teşkil eden DUBLEKS MESKEN cinsli taşınmaz: Cilt: 17, sayfa: 1593 de kayıtlı taşınmaz,


Taşınmaz, Kusadası - Davutlar Karayolu üzerinden ulaşımı sağlayan ve kara yoluna yaklaşık 150 metre mesafede olan ASİYAN SİTESİ 23 kapı numaralı meskendir. Denize yaklaşık 900 metre mesafede, ulaşımı kolaydır. Taşınmaz konumu itibariyle ilce merkezine lO.km mesafededir. Çevresi tamamı ile aynı nitelikli yazlık meskenlerle çevrili olup, meskun saha içerisindedir. Taşınmazın konumu site İçerisindeki en iyi olan evlerdendir. Tekli bloktur Köse basıdır. Önü kamuya terk alanlı olup, acık ve ferahtır. Taşınmaz 90.00-m2 kullanım alanlıdır. Zemin kat, normal kat ve çatı arasından müteşekkildir. Girişte acık mutfaklı salon, wc, üstte 3 oda, 1 banyo ve çatı arasında 2 odası mevcuttur. İc zeminler seramik, lc merpenleri mermer kaplı, ic kapılar ve dıs doğramalar alüminyumdur. Kapı ve pencerelerde demir kepenk vardır. Salonda kartonpiyer olup, mutfak lake boya dolaplıdır. Zemin katta bahçe teras vardır ve üstü eternit pergoledlr. Banyoda duşa kabin mevcut duvarlar ve yerler seramiktir. Taşınmaz oturulabilir masrafsız haldedir. Arka bahçesinde araç park yeri mevcuttur. Belediye ve tüm resmi kurumların getirmiş olduğu alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır, imar urumu hususunda bilirkişi raporunda "2 KAT KONUT İMARLIDIR" olarak belirtmişlerdir. Taşınmazın tapu kaydında şerhler hanesinde Yönetim planı, 2158 parseldeki 2 nolu is yeri ve 2157 parseldeki 22 nolu bağımsız bölüm ortak kullanım alanlı şerhleri mevcuttur. Bilirkişilerce taşınmaza, Piyasa şartları, emsal taşınmazlardaki değer unsurlarıda nazara alınarak TOPLAM: 130.000.00-TL değer takdir etmişlerdir. İMAR DURUMU: Kusadası Belediye Başkanlığı İmar ve şehircilik Müdürlüğünden alınan 20.02.2012 tarih ve 1101-3397 saylılı imar durumu yazısında: "Taşınmaz Kusadası belediyesi Sınırları içerisinde bulunmadığından talebiniz tarafınıza karşılamamaktadır.." seklinde bildirimde bulunulmuştur. MUAMMEN BEDELİ: 130.000.00-TL dir.


SATIS ŞARTLARI:


1- Birinci acık artırma: 19.06.2012-SALI günü Saat: 13.30-13.40 saatleri arasında, Kusadası Adalet Sarayı İkinci kat MEZAT salonu 202 nolu ODA'da acık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 60'ını ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satıs ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en cok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla, 29/06/2012 -CUMA günü Saat: 13.30- 13.40 saatleri arasında Kusadası Adalet Sarayı İkinci kat MEZAT Salonu 202 nolu odada ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada'da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en cok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en cok artırana ihale edilecektir. Su kadarkl, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelin %40'nı bulması ve satıs isteyenin alacağına,rüchanı olan alacaklarının toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satıs talebi düşecektir.


2- Artırmaya İştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'sl nispetinde Türk Lirası peşin para (Dövüz cinsinden para kabul edilemez) veya bu miktar kadar milli bir bankanın, dosya bilgilerini haiz KESİN ve SÜRESİZ ibaresini taşıyan teminat mektubunu vermeler lazımdır. İhaleye iştirak edeceklerden hissedar olanlardan hissesi teminatı karşılamadığında FARK TEMİNATI dosyaya bloke edeceklerdir. Satıs peşin para İledir. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. 1/2 nispetinde Tapu alım harcı, Binde 4,95 oranında ihale damga vergisi ile Şartnamede belirtilen %1 - K.D.V. Oranları alıcıya aittir. Birikmiş vergi ile, Tellaliye, Karar harcı, Varsa Veraset İntikal ve Emlak vergi borçları İle, Yargılama ve Satıs memurluğu masrafları, Avukatlık ücretleri, Bilirkişi ve sair, ücretleri, hissedarların hisseleri oranında, hisselerinden kesilerek satıs bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan İddialarını dayanağı belgeler ile on bes gün içinde memurluğumuza bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili İle sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satıs bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince İhale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve Temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri müteselsilen mesul tutulacak ve hlc bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede acık olup posta gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmls sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı 2012/6 -Satıs dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları gerekmektedir.

İs bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 


14/05/2012 


(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m. 126)İlan için tıklayın!tıklayın