İhlas Gayrimenkul yönetim kurulu üyelerini seçiyor!

İhlas Gayrimenkul yönetim kurulu üyelerini seçiyor!İhlas Gayrimenkul'ün 28 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, yönetim kurulu üyeleri seçildi. 


İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yönetim kurulu görev dağılımı ve imza yetkisi hakkında açıklama yaptı. 

İhlas Gayrimenkul'ün 28 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl müddetle ve üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin görev dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sedat Kurucan, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üyeliğe Mahmut Kemal Aydın, İnşaat İşlerinden Sorumlu Murahhas Üyeliğe ve Şirket Genel Müdürlüğüne Şadi Çiçekçi, icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Abdullah Tuğcu; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak da Ziya Burcuoğlu, Prof. Dr. Resul İzmirli ve Mustafa Tansu'nun seçilmelerine,  Maden işlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına, Kıvanç Tınmaz'ın getirilmesine, şirketin temsil ve İlzamın, Yönetim Kurulu Üyeleri Sedat Kurucan, Mahmut Kemal Aydın, Abdullah Tuğcu ve Şadi Çiçekçi'den herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları ile olmasına, şirketi temsil ve ilzam edecek imzaların muteber olabilmesi için, şirket ünvanı altına konulmuş olmasına karar verildi. 

İhlas Gayrimenkul'ün KAP açıklaması:
Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün (28.04.2021)  yapılan toplantısında;

Şirketin, 28 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Üç yıl müddetle ve Üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin görev dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

1- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sedat Kurucan, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üyeliğe Mahmut Kemal Aydın, İnşaat İşlerinden Sorumlu Murahhas Üyeliğe ve Şirket Genel Müdürlüğüne Şadi Çiçekçi, icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Abdullah Tuğcu; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak da Ziya Burcuoğlu, Prof. Dr. Resul İzmirli ve Mustafa Tansu'nun seçilmelerine,

2- Maden işlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına, Kıvanç Tınmaz'ın getirilmesine,

3- Şirketin temsil ve İlzamın, Yönetim Kurulu Üyeleri Sedat Kurucan, Mahmut Kemal Aydın, Abdullah Tuğcu ve Şadi Çiçekçi'den herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları ile olmasına,

4- Şirketi temsil ve ilzam edecek imzaların muteber olabilmesi için, şirket ünvanı altına konulmuş olmasına,

Karar verilmiştir.