İhlas Gayrimenkul'ün esas sözleşmesinin 6. maddesi değişti!

İhlas Gayrimenkul'ün esas sözleşmesinin 6. maddesi değişti!

İhlas Gayrimenkul'ün yeni çıkarılmış sermayesi 1 milyar TL olup, şirketin esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin ekte bulunan şekilde değiştirilmesi hususunda uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verildi.


İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sermaye artırımının tamamlanması ve şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin değişikliği hakkında açıklama yaptı.

İhlas Gayrimenkul'ün 1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 665 milyon 538 bin 887 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1 milyar TL'ye artırılması işleminde artırılan 334 milyon 461 bin 113 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında; yeni pay alma hakkı kullanma süresi 9 Ekim - 2 Kasım içinde 329 milyon 502 bin 205 TL, yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 4 milyon 958 bin 907 TL nominal değerli paylar 4 Kasım 2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulmuş olup, satışa sunulan 4 milyon 958 bin 907 TL nominal değerli payların tamamının satıldığı ve toplam olarak 335 milyon 510 bin 966 TL nakit girişi olduğu tespit edildi. Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 1 milyar TL olup, şirketin esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin ekte bulunan şekilde değiştirilmesi hususunda uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verildi. 

İhlas Gayrimenkul'ün KAP açıklaması:
Yönetim Kurulumuzun bugün (10.11.2020) yapılan toplantısında;

Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 665.538.887 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.000.000.000 TL ye artırılması işleminde artırılan 334.461.113 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında; rüçhan hakkının kullanıldığı, 

a) Yeni pay alma hakkı kullanma süresi (19.10.2020-02.11.2020) içinde 329.502.205,50 TL, rüçhan hakkının kullanıldığı,

b) Yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 4.958.907.50 TL nominal değerli paylar 04.11.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulmuş olup, satışa sunulan 4.958.907,50 TL nominal değerli payların tamamının satıldığı ve toplam olarak 335.510.966,55 TL nakit girişi olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000 TL olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin ekte bulunan şekilde değiştirilmesi hususunda uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,

Karar verilmiştir.

EK: Esas sözleşme değişiklik metni için tıklayın