II. Abdülhamit'in dört mirasçısı veraset belgesi istiyor!

II. Abdülhamit'in dört mirasçısı veraset belgesi istiyor!

Davacılar, Osmanlı sultanlarının mirasının millete intikalini düzenleyen kanuna karşı AİHM kararlarını örnek gösterip 'Kısıtlama şerhi olmayan veraset belgesi' talep etti


İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne Nazire Ulya Draz, Ali Harun Cenani, Ali Hamit Ossa ve Hatice Münime Ergene adına Avukat Bülent Görür başvurdu. Görür, dava dilekçesinde, davacıların Sultan Abdülhamit'in torunu Rabia Eyüp'ün halası olan Hatice Münime'nin kızları Emine Mediha ile Fatma Sabiha'nın çocukları oldukları ifade edildi. 1924'te çıkartılan kanuna göre Osmanlı padişahlarının Türkiye sınırlarındaki tapuya kayıtlı gayrimenkullerinin millete intikal ettiği belirtilen dilekçede, "Miras, miras bırakanın ölümü ile açılır. Bu nedenle miras hak ve sorunlarını miras bırakanın ölümü anında yürürlükte bulunan kurallar düzenleyecektir" denildi.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 1 No'lu ek protokolün birinci maddesinin mülkiyet hakkına saygı zorunluluğu negatif ve pozitif her iki yükümlülüğü kapsadığı savunulan dilekçede, bu hükmün asıl hedefinin bireyi devlet tarafından kendi mal ve mülküne yapılacak olan haksız müdahaleler karşısında koruması olduğu ifade edildi. Dilekçede ayrıca AİHM'de görülen farklı ülkelerdeki benzer 13 davanın kararı da örnek gösterildi. Daha önce de II. Abdülhamit'in 11 mirasçısı üzerinde herhangi bir kısıtlama şerhi bulunmayan veraset ilamı talebiyle dava açmıştı.
ORHAN YURTSEVER/Sabah