İlaf İnşaat ve Reklamcılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

İlaf İnşaat ve Reklamcılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu! İlaf İnşaat ve Reklamcılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

İlaf İnşaat ve Reklamcılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Wassım Sayed Hokan tarafından 100 bin TL sermaye ile 22 Ağustos'ta Fatih'te kuruldu.

İlaf İnşaat ve Reklamcılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Wassım Sayed Hokan tarafından 100 bin TL sermaye ile 22 Ağustos'ta  Fatih'te kuruldu. 


İlaf İnşaat ve Reklamcılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu; A-Şirketin amaç ve konusu şunlardır. a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme ,hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. Konusuyla ilgili her türlü inşaat malzemeleri, ekipmanları alet ve edevatları iş makineleri alım satımı ithalat ve ihracatı yapmak ve kiralamak veya kiraya vermek. o. Yurt içinde ve yurt dışında  TV, radyo ve medyada reklam hizmetleri yapmak, reklam filmleri, videoları hazırlamak ve bunları pazarlamak. İthalat ve ihracatını yapmak. p. TV, radyolara ve medyaya belgeseller hazırlamak, üretmek belgeselleri video ve cdlerle çoğaltıp pazarlamasını yapmak.İthalat ve ihracatını yapmak.  B- Şirket yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen işleri yapar.   a) Şirket kendi iştigal konusu ile ilgili  yurtiçinde ve yurtdışında ticaret merkezleri bünyesinde, Süpermarketlerde toptan veya perakende satış yapabilir, her türlü bayilik, acentelik, komisyonculuk,  distribütörlük ve mümessillik alabilir, verebilir, konusu ile ilgili her türlü taahhüt işleri alabilir ve bu konularda sözleşme yapabilir.  b) Bu şirketin amacı ve iştigal mevzuu ile ilgili olarak ruhsat, imtiyaz, ticaret unvanı, alameti farika, marka, ihtira beratı, patent, ustalık ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak onlar üzerinde gerçek veya tüzel kişiler lehine ipotek, teminat kefalet, intifa ve sair hakları kabul edebilir, kurabilir ve kaldırabilir.  c) Satın aldığı ve sattığı maddelerin imal ve ticaretini yapan şirketlere iştirak etmek, onlarla birlikte şirketler kurmak, kurulmuşlara katılmak, kurulmuş şirketleri satın almak ve onlarla birleşmek ve bayilik vermek. d)  Maksat ve mevzuu ile ilgili ve aracılık yapmamak şartıyla her türlü menkul, gayrı menkul haklar iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, icabında almak ve satmak, gayrı menkuller üzerinde ittifak, intifa, gayrı menkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifaı tesis etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek, şirkete ve başkalarına ait menkul ve gayrı menkul mallar üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil etmek ipoteklerin fekkini talep edebileceği gibi bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarruf işlemleri yapmak ve hakları iktisap edebilir.   e) Şirket amacını gerçekleştirebilmek için gerçek ve tüzel kişilerden, banka ve finans kurumlarından kredi alabilir, bu borçlarına karşılık şirketin sahip olduğu gayrı menkuller üzerinde rehin ve ipotek verebileceği gibi ipoteklerin fekkini de talep edebilir.  f) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir.


İlaf İnşaat ve Reklamcılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres:  Fatih, Akşemsettin Mahallesi, Akdeniz Caddesi, Sarı Nasuh Sokak 10/A