İLBANK 5 ilde bulunan 23 gayrimenkulü satıyor!

İLBANK 5 ilde bulunan 23 gayrimenkulü satıyor! İLBANK 5 ilde bulunan 23 gayrimenkulü satıyor!

İller Bankası A.Ş. mülkiyetinde bulunan 23 adet taşınmazı satıyor. Gayrimenkullerin fiyatları 1 milyon TL ile 140 milyon TL arasında değişiyor.İller Bankası A.Ş. mülkiyetinde bulunan 23 adet taşınmazı ihale usulüyle satışa çıkardı. İller Bankası A.Ş. Mülkiyetindeki 23 Adet Taşınmazın Satışı İşi ihalesi açık artıma satış yöntemi ile yapılacak.

Açık artırma ihalesinde taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olarak satılacaktır. Vadeli satışta toplam satış bedelinin yüzde 20'si peşin, kalanı aylık taksitler halinde 48 ay vade ile ödenecek. 

Satışa sunulan gayrimenkuller; İstanbul, Ankara, Samsun, Gaziantep ve Van'da bulunuyor. Gayrimenkullerin fiyatları 1 milyon TL ile 140 milyon TL arasında değişirken, toplam bedel 656 milyon 700 bin TL olarak açıklandı.

İLBANK'ın 5 ilde satışa sunduğu taşınmazların ihalesi 17 Temmuz 2020 günü Çankaya'da düzenlenecek. 

İHALE İLANI

 

1. "İller Bankası A.Ş. Mülkiyetindeki 23 Adet Taşınmazın Satışı İşi” ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayıp İller Bankası Anonim Şirketi Satış, Kiraya Verme, Kat Karşılığı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği'ne uygun olarak ve bu yönetmelikte yer alan açık artırma satış yöntemi ile yapılacaktır. 

2. Açık artırma ihalesinde taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olarak satılacaktır. Vadeli satışta toplam satış bedelinin %20'si peşin, kalanı aylık taksitler halinde 48 ay vade ile ödenecektir. Vadeli olarak gerçekleştirilen satışlarda aylık %1 oranında vade farkı uygulanacaktır. Satışı yapılamayan veya satış iptal edildiği için stoka çekilen taşınmazlar 30.09.2020 tarihi mesai bitimine kadar aynı koşullarla açık satışta kalacaktır. Taşınmaz en yüksek bedeli teklif eden istekliye ihale edilecektir. En yüksek teklif sahibi, taşınmaz için kullandığı bayrağı salonda bulunan İLBANK yetkililerine teslim edecek ve teklif ettiği bedeli de yazarak “Teklif Tutanağı”nı imzalayacaktır. Taşınmaz için en yüksek teklifi veren isteklinin şartname hükümleri doğrultusunda yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, İLBANK söz konusu taşınmazı en yüksek 2. teklif sahibine ihale edebilecektir. 

3. İhale, İller Bankası A.Ş. Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 Çukurambar Çankaya/ANKARA adresinde 17/07/2020 tarihinde saat 15:00'de yapılacaktır. 

4. Şartname Madde 3'te belirtilen evrakların ve Geçici teminatın en geç 17/07/2020 tarihi saat 14:00'a kadar İLBANK yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir. 

5. İhale öncesi iş ve işlemlerin tamamlanması ve ihalenin saatinde gerçekleştirilebilmesi için isteklilerin ihale saatinden 1 saat önce ihalenin yapılacağı adreste hazır bulunmaları gerekmektedir. 

6. İLBANK ihaleyi yapıp yapmamakta ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Taşınmazların imar durumuna ilişkin mevcut ve olası yargısal süreçlerden İLBANK sorumlu değildir. 

7. İhale uluslararası bir ihale olmayıp yerli ve yabancı firmalara ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açıktır.