İmar affı ödeme süresi 31 Aralık'a uzatıldı!

İmar affı ödeme süresi 31 Aralık'a uzatıldı!

İmar affının ödeme süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı. İmar affına başvuru yapanlar, bedelin en az yüzde 25’ini 31 Temmuz’a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırabilecek....31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere başvuruda bulunmış olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresinin uzatılması hakkında karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 

İmar affı ödeme süresi 31 Aralık'a uzatıldı. 10 milyon 250 bin vatandaşın başvuru yaptığı imar affında ödeme süresi 30 Haziran'da sona ermişti. 

Alınan karara göre; yapı kayıt bedelinin en az yüzde 25'inin 31 Temmuz 2019 tarihine kadar peşin olarak, kalan kısmının ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın yüzde 2 oranında artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı

31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere başvuruda bulunmış olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresinin uzatılması hakkındaki kararın yürürlüğe konuşmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16'ncı maddesi gereğinde karar verildi. 

Karar:

MADDE 1- (1) 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere 15/6/2019 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi; yapı kayit bedelinin en az yüzde 25'inin 31/7/2019 tarihine kadar peşin olarak, kalan kısmının ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın yüzde 2 oranında artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır." 

Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 3- (1) Bu karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.