İmar barışı hakkında her şey! Son tarih 31 Ekim!

İmar barışı hakkında her şey! Son tarih 31 Ekim!

Türkiye'de yaklaşık 13 milyon kaçak ve ruhsatsız yapıyı ilgilendiren imar barışı kapsamında merak edilen her şeyi sizler için araştırdık...


Vatandaşların imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıları kayıt altına alması için başlatılan imar barışı uygulamasıyla ilgili hala birçok kişinin aklında soru işaretleri var. İmar barışı hakkında tüm merak edilenler haberimizin içinde yer alıyor.

8 Haziran'da başvuruların başladığı imar barışı kapsamında 31 Ekim 2018'e kadar başvuru yapılabilecek. E- Devlet üzerinden yapılan başvurular için 31 Aralık 2018 tarihine kadar kayıt bedelleri ödenebilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamasına göre imar barışına bu zamana kadar 3 milyon 780 bin kişi başvurdu. 

İmar barışı kapsamında bankalar indirimli kredi imkanı sunuyor. Yapı Kayıt Belgesi için kredi başvurusu yapan vatandaşlar düşük faizli krediden faydalanabiliyor. 

1- İmar barışı nedir?

İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesidir. Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması için başlatılan uygulamadır. 

2- İmar barışına neden ihtiyaç duyuldu?

Dar gelirli vatandaşların oturduğu 13 milyon imara aykırı yapı bulunuyor.  Yapılardaki mevcut aykırılıkların büyük çoğunluğu 1950-2000 yılları arasındaki yapılaşmalardan kaynaklanıyor. Vatandaş ve Belediyeler arasında ortaya çıkan imardan kaynaklı sorunlar uygulama ile düzeltilecek.

3- İmar barışından hangi yapılar faydalanacak?

31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar imar barışı kapsamında. 

4- İmar barışından hangi yapılar faydalanamayacak?

Boğazici Sahil Şeridi ve öngörünüm bölgesi ile İstanbul Tarihi Yarımadanın Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi Alan’da belirlenen yerler ve başkasına ait taşınmazlar üzerinde yapılan yapılar ile hazineye ait olup sosyal donatı için tahsisli arazi üzerindeki yapılara yapı kayıt belgesi düzenlenemeyecek.

5- İmar barışı kapsamında kat mülkiyetine geçiş olacak mı?

İskan alınamadığından kat mülkiyeti kurulamayan yapılarda yapı kayıt belgesi alındıktan sonra kat mülkiyeti tesis edilebilecek. Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri ve varsa umumi hizmete ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi şartıyla, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın, tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek.

Yani kat mülkiyetinin kurulması için maliklerin tamamının anlaşması ve imar planında, yol, yeşil alan, park gibi alanları terk etmesi gerekiyor. Daha önce yapı kayıt belgesi bedeli olarak ödenen bedel kadar bir bedel daha ödenecek.

6- Hazine taşınmazı üzerinde yapıların durumu?

Hazine taşınmazı üzerindeki yapılar için yapı kayıt belgesi alınabilecek. Hazine taşınmazı üzerindeki yapı sahipleri yapı kayıt belgesi aldıktan sonra yapının bulunduğu arsayı satın almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müracaat edebilecek ve yıllardır kullandıkları arsaları rayiç bedel üzerinden satın alınabilecek.

7- İmar barışının sağlayacağı faydalar nelerdir?

İmar Barışı uygulamasından faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecek. Depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikler alacaklar. İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecek. Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebilecek.

8- Müracaatlar nasıl yapılacak?

Vatandaşların kendi rızası ile müracaatı ve kendi beyanı esas alınacak. Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden veya Bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara başvurularak yapılacak. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden takip edilebilecek.

9- Müracaatlar için son tarih nedir?

Haziran 2018'den başlayan başvurular 31 Ekim 2018'e kadar devam edecek. 

10- Yapı Kayıt Belgesi Bedeli nasıl hesaplanacak?

Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli; arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konularda yüzde 3, ticari kullanımlarda da ise yüzde 5 olacak şekilde hesaplanacak. 

11- Son ödeme tarihi nedir?

Yapı kayıt belgesi bedeli en son 31 Aralık 2018 tarihine kadar yaptırılabilecek. Gerek görülmesi halinde başvuru ve ödeme süresi Bakanlar Kurulu’nca bir yıla kadar uzatılabilecek.

12- Elde edilen gelir nerede kullanılacak?

Yapı kayıt belgesinden elde edilen gelirler deprem ve afet risklerine hazırlık kapsamında ve kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılacak. Bütçeye gelir olarak kaydedilecek gelir ile kentsel dönüşüm çalışması yürüten belediyelere yüzde yüz yerli inşaat malzemelerini tercih ettikleri takdirde, sıfır faizli kredi imkanı sağlanacak.

13- Yapı Kayıt Belgesi alan yapı yenilenebilecek mi?

Yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak. 

 

İndirimli imar barışı kredisinin detayları!

 

İmar barışına 3 milyon 780 bin başvuru geldi!

 

 

Nuran IŞIK/Emlakkulisi.com