28 / 05 / 2022

İmar barışında yapılan denetimlerle ilgili 4 soru!

İmar barışında yapılan denetimlerle ilgili 4 soru!

Ormanların korunması için 2/B uygulamasının sonlandırılması önerisi ve orman köylülerinin kalkındırılması TBMM gündemine taşındı. İyi Partili Koncuk, konuya ilişkin soru önergesi hazırladı...  İYİ Parti  Adana  Milletvekili İsmail Koncuk, imar barışı kapsamında bugüne kadar Bakanlığın faaliyetlerine ve denetimlere ilişkin soru önergesi hazırladı. Koncuk, sorusunun Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

İyi Partili Koncuk, ''Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun geçici 16'ncı maddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin Usul ve Esaslar Tebliği'' 06.06.2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.'' diye konuştu.

Koncuk, açıklamalarına şu şekilde devam etti: ''İmar Affı'' düzenlemesi, imar mevzuatına aykırılar yapılar ve gecekondular için bulunduğu ildeki valiliğe veya belediyelere doğrudan başvuru yöntemi ile yapılmaktadır. İstanbul Kartal'da yaşanan felaketin ardından yapılan açıklamalar da ''İmar Affı'ndan faydalandığı yönünde. Ülkemiz genelinde hiçbir mühendislik hesabı yapılmadan inşa edilen yapılar aftan faydalanmış oldular.''

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un soruları:
1- Kamuoyuna ''İmar Barışı'' olarak sunulan ve bugüne kadar, seçimler öncesi defalarca tekrarlanan ''İmar Affı'' düzenlemesi, kanunlaştıktan sonra toplanan vergiler haricinde, yapılarda inceleme, denetim ve denetleme yapıldıysa riskli bulunan yapılar için Bakanlığınız hangi çalışmayı yapmıştır?
2- ''İmar Affı'' düzenlemesinden faydalanan, kayıt altına alınan yapılarda can güvenliğini tehlikeye sokacak kaç yapı tespit edildi? Tespit sonrası yapılarda yıkım kararı alınan, yıkımı gerçekleştirilen bina sayısı kaçtır?
3- Yapının depreme dayanıklılığı ve yapının fen ve sanat norm ve standartlarına aykırılığı hususu yapı malikinin sorumluluğuna bırakılıyor, ülkemizin deprem kuşağı olmasının göz önüne alırsak neden sorumluluk ilgili Bakanlıklarda olmuyor?
4- Beyan denetim sistemi neden kabul ediliyor? ''İmar Affı'' düzenlemesinden faydalanmak isteyenler müracaatta bulunduktan sonra gerekli incelemeler Bakanlığınız tarafından yapılıp denetleme sonucunda herhangi bir problem olmadığı belirlendikten sonra aftan faydalandırılması doğru olmaz mı?