Çukurova Balkon

İmar Yatırım, Ayasofya Türbeleri'nin onarımını yaptıracak

İmar Yatırım, Ayasofya Türbeleri'nin onarımını yaptıracak İmar Yatırım, Ayasofya Türbeleri'nin onarımını yaptıracak

İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı, Ayasofya Türbeleri'nin onarım ve restorasyonunu yaptıracak.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Yer tesliminden itibaren 240 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesi, 24 Temmuz 2008 tarihinde saat 10.30'da müdürlükte yapılacak. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecek olan ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. İhale dokümanı İl Özel İdaresi, İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı'ndan bedeli mukabili temin edilebilecek. Söz konusu ihalede istekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.