İmer Mimarlık Dizayn Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!

İmer Mimarlık Dizayn Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu! İmer Mimarlık Dizayn Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!

İmer Mimarlık Dizayn Danışmanlık Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 30 bin TL sermaye bedeli ile Cudi Çirik tarafından kuruldu.İmer Mimarlık Dizayn Danışmanlık Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 30 bin TL sermaye bedeli ile Cudi Çirik tarafından kuruldu.

İmer Mimarlık Dizayn Danışmanlık Limited Şirketi konusu:
-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak uygulamalarını yapmak ve konusu ile ilgili her türlü danışmanlık hizmeti vermek.mühendislik, proje, dizayn, danışmanlık, fizibilite ve kontrollük çalışmalarını yapmak -Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, röleve restorasyon ve onarım yapmak. -Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. -Yurt içinde ve yurt dışında bahçe dizaynı ile ilgili olarak peyzaj çalışmaları yapmak, yaptırmak. Bu konuda kullanılan malzemelerin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak ve düzenleme kapsamı içinde proje hazırlamak, hazırlatmak, etüd yapmak, yaptırmak, danışmanlık hizmeti vermek. - Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. -Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. -Konusu ile ilgili olmak kaydı ile yerli ve yabancı sirketlerin temsilciligini ve mümessilligini almak,yerli ve yabancı sirketler hazırlamak,teknik ticari konularda danısmanlık hizmetleri vermek,teknolojik konularda organizasyon y.netim,planlama ve bilgi islem gibi müsavirlik hizmeti vermek. -Sirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir. -Konusu ile ilgili olmak kaydıyla yerli ve yabancı sirketlerin temsilciligini ve mümessilligini almak, yerli ve yabancı sirketler hazırlamak. Teknik ticari konularda danışmanlık hizmetleri vermek, teknolojik konularda organizasyon y.netim,planlama ve bilgi islem gibi müsavirlik hizmetleri vermek. -Konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdısı komisyonculuk ve mümessillik yapmak, yurtdısı ve yurtiçi fuar ve sergilere katılmak ihtira beratı patent lisans marka ve know-how gibi hakları satın almak, satmak,kiralamak ve kiraya vermek. -Sirket konusu ile ilgili olarak kurulacak sirketlere ve mevcut sirketlere katılmak, sermaye artırımına istirak etmek, diger sirket ve sahıslarla ticari iliskiler kurmak -Konusu ile ilgili kara, hava ve deniz vasıtaları ile gayrı menkuller almak, bina insa etmek gerektiginde bunları almak, satmak, kiralamak,kiraya vermek, ithalatını ve ihracatını yapmak. -Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdısında gerçek ve tüzel kisilerle isbirligi kurmak bu kisilerin bayilik, acentalık, temsilcilik,müsavirlik komisyonculugunu yapmak. -Sirket amacını gerçeklestirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve sahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Sirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçeklestirebilir

Adres: Dumlupınar Mah. Gümüşdere Çıkmazı Sok. No:1 A/126 KADIKÖY