İMSAD'a göre yabancı sermayenin ilgisi inşaata destek oldu!

İMSAD'a göre yabancı sermayenin ilgisi inşaata destek oldu!



İMSAD'ın hazırladığı raporda, yabancı sermayenin Türkiye'ye yönelik ilgisinin gayrimenkul sektörünün büyümesini de ivmelendirdiği ifade edildi...


İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (İMSAD) raporuna göre, finans sektörüne şirket alımlarıyla giren yabancı sermayenin gayrimenkul sektörünü takibe alması yerli yatırımcıyı umutlandırmış durumda. Yabancıların dikkatlerini Türkiye'ye çevirmelerinde istikrarlı bir ekonomik yapının ve ülkenin, kredi notu açısından yatırım yapılabilir bir ülke grubunun hemen altında yer alması en önemli unsurlar olarak gösterildi. Raporda, yabancı sermayenin finans sektörü aracılığıyla gayrimenkule yönelik verdiği desteğin altının çizildiği raporda bunun da inşaat sektöründeki büyümeye doğrudan olulu etki anlamına geldiği belirtildi.

İMSAD'ın aylık olarak yayınladığı raporda tüketici talebinin arza oranla düşük kalmasına karşın inşaat sektörünün hızla büyümesini sürdürdüğü ifade edildi. Bu büyüme sürecinde büyük şirketlerin uzun vadeli yatırımlara devam etmesi   ilk etken olarak nitelendirilirken, yabancı sermayenin Türkiye 'de gayrimenkul sektörünü yakından izlemesi   ise bir diğer önemli unsur olarak gösterildi. Raporda, 'Ülkede istikrarlı bir ekonomik yapının oluşması ve kredi notu açısından yatırım yapılabilir ülke grubunun hemen altında yer alması, yabancılar açısından fırsat olarak değerlendirilmektedir ” ifadelerine yer verildi.  

Ekonominin lokomotifi olduk
İnşaat sektörünün geçen yıl da oldukça önemli bir potansiyel sergilendiğinin altı çizildiği raporda,   “Yılın ilk çeyreğinde sektörel büyüme yüzde 8.3, ikinci çeyrekte   yüzde 20.4, üçüncü çeyrekte yüzde 22.1 ve dördüncü çeyrekte yüzde 17.5 seviyesinde oluştu. Yıl   ortalaması ise yüzde 17.1 . Bu tablo inşaat sektörünün Türk ekonomisinin lokomotifi haline geldiğinin göstergesidir' ifadelerine yer verildi.