İnegöl Belediyesi dönüşüm için düğmeye bastı!

İnegöl Belediyesi dönüşüm için düğmeye bastı!

İnegöl Belediyesi, güvenli ve de planlı yapılaşma için kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. Sorunlu yerlerle ilgili toplanan verilerin analiz edildiği çalışma kapsamında 13 ana bölge oluşturuldu.Yerel seçim çalışmalarının ardından İnegöl Belediyesi, kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi ve sağlıklı yaşanabilir bir kentin ortaya çıkması için 'Kentsel Dönüşüm Master Planı' çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda İnegöl genelinde sorunlu bölgelerin bilimsel verileri çıkarılırken, arazi inceleme çalışmaları sonucunda elde edilen verilerle, kentsel alan kullanımları, konut dokusu analizi, yapı bağmısız bölüm sayılarına göre dağılım, yapı kalite analizi, afet durumunda kapanması olası yolların dağılımı değerlendirilecek. Risk analizi ile birlikte çevre düzeni planı, imar planlan ve kentsel sorunların değerlendirildiği çalışmaların sonucunda İnegöl'de kentsel dönüşüm kapsamında 13 ana bölge oluşturuldu.


Yeni Dönem