16 / 08 / 2022

İnşaat atıklarından yeşil tuğla ve yeşil çimento üretilecek!

İnşaat atıklarından yeşil tuğla ve yeşil çimento üretilecek!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, inşaat atıklarından yeşil tuğla ve yeşil çimento üretilmesi için ilk endüstriyel uygulamayı tamamladı. Yıkılacak 6.5 milyon konuttan çıkacak 500 milyon ton inşaat atığından yeşil tuğla çimento üretilmeye başladı...Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak 6.5 milyon konuttan çıkacak 500 milyon ton inşaat atığından yeşil tuğla çimento üretilmeye başladı. 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, inşaat atıklarından yeşil tuğla ve yeşil çimento üretilmesi için ilk endüstriyel uygulamayı tamamladı. 


Projeyle kentsel dönüşümden çıkan atıkların çevre ve insan sağlığı için risk unsuru olmaktan çıkarılarak ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor. Miktarı her gün artan inşaat ve yıkıntı atıklarından kaynaklanacak olan çevre sorunlarının giderilmesi, kısıtlı depolama sorununa katkı sağlanması ve atıkların ekonomiye dönüştürülmesi için 2013'te İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Değerlendirilmesi Projesi geliştirildi. Protokolle inşaat atıklarının her grubu için geri kazanmaya ve yeniden kullanıma yönelik kriterlerin ortaya çıkarılması, verimli geri kazanım için atık yönetim planlamasının yapılması öngörülüyor. 


ATIK ÇİMENTO 


Projenin uygulanması için TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında inşaat ve yıkıntı atıklarından tuğla, çimento, beton ürünleri ve asfalt üretimine ilişkin tüm laboratuvar ölçekli deneysel çalışmalar tamamlandı. Kullanılan metodoloji ve ulaşılan sonuçlar raporlanırken, projenin halen devam eden üçüncü aşamasında ise laboratuvar ölçekli deneysel çalışma bulguları doğrultusunda endüstriyel ölçekli çalışmalar başlatıldı. İlk etapta, projenin yüklenicisi TÜBİTAK MAM Kocaeli'ndeki bir fabrikada geçen mayıs ayında inşaat ve yıkıntı atıklarından tuğla üretimini tamamladı. Üç farklı tipte üretilen 13,5'lik tuğlalar, sekiz gün süreyle doğal kurumaya bırakıldı. Daha sonra fırınlanan tuğlalar deneylere tabi tutuldu. Yapılan testlerden olumlu sonuçlar alındı. 


Bursa Kent