07 / 07 / 2022

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi toparlanma sürecinde ilk kez geriledi!

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi toparlanma sürecinde ilk kez geriledi!

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin hazırladığı ve merakla beklenen İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi kasım ayı sonuçları açıklandı. Bileşik Endeks, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sonrası toparlanma sürecinde ilk kez geriledi. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin yayınladığı İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin merakla beklenen Kasım 2021 sonuçları açıklandı.  Açıklanan resmi verilere göre, Kasım 2021'de gerileme gösteren Bileşik Endeks’te şu bilgilere yer verildi: Açıklanan resmi verilere göre, yeni ekonomi politikalarına geçişle birlikte faaliyetlerde duraklamalar yaşandı. Merakla beklenen verilere göre, yine ortaya çıkan yeni belirsizlikler, güven ve beklentilerde düşüşe neden oldu. Merakla beklenen Bileşik Endeks bu gelişmelere bağlı olarak Kasım 2021'de geriledi, 1,73 puan düştü ve 78,38 puana indi. Bileşik Endeks, Temmuz 2021'deki uzun tatillerin yol açmış olduğu geçici düşüş hariç tutulduğunda tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sonrası toparlanma sürecinde ilk defa geriledi. 

Merakla beklenen İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeks’in gündemde bulunan konuların belirsizliğinden olumsuz etkilenmeyi ve zayıf kalmayı sürdürüceği tahmin ediliyor.

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi toparlanma sürecinde ilk kez geriledi!

Faaliyetler Kasım'da fiyat ve maliyet belirsizlikleri ile durakladı

Açıklanan resmi rakamlara göre, inşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri Kasım 2021'de önemli ölçüde durağanlaştı. Yine açıklanan verilere göre, Ağustos, Eylül ve Ekim'de faaliyetler seviyesi hızlı bir artış göstermişken, Kasım 2021'de faaliyetler sert bir fren yaptı. Yine açıklanan resmi verilere göre, geleneksel mevsimselliğin dışındafinansal dalgalanmalar faaliyetleri olumsuz şekilde etkiledi. Faaliyet Endeksi Kasım 2021'de bir önceki aya göre değişiklik göstermedi. Yine açıklanan verilere göre, tüm faaliyet gruplarında durağanlaşma yaşandı. Böylece merakla beklenen Faaliyet Endeksi son üç ayda gösterdiği hızlı artışa ara vermiş oldu.                           

Yine açıklanan verilere göre, yurtiçi satışlar Kasım 2021'de çok sınırlı bir artış gösterdi. İhracattaki hızlı artış Kasım 2021'de önemli ölçüde yavaşlama gösterdi. Yine açıklanan rakamlara göre, üretimde Kasım 2021'de gerileme yaşandı. Üretim Endeksi uzun zaman ilk defa gerilemiş oldu. Cirolar Kasım 2021'de daha çok kur ve fiyat artışları ile genişlemiş oldu.

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi toparlanma sürecinde ilk kez geriledi!

Kırılgan Güven Endeksi yeni belirsizlikler sebebiyle geriledi  

Yine açıklanan resmi verilere göre, Güven Endeksi Kasım 2021'de önemli bir düşüş gösterdi. Kasım 2021 boyunca yaşanan ekonomik ve finansal dalgalanmalarla iç pazarda yaşanan duraklamalar güven kaybına neden oldu. Faaliyetlerde meydana gelen durağanlaşma ve artan belirsizlikler güveni de olumsuz olarak etkiledi. Merakla beklenen rakamlara göre, güven seviyesi Kasım 2021'de bir önceki aya göre 1,80 puan azalma gösterdi. Eylül ve ekim 2021'de kırılganlığa devam eden Güven Endeksi Kasım 2021'de yüksek bir düşüş yaşadı.

Açıklanan resmi verilere göre, Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesi de geriledi. Merakla beklenen resmi rakamlara göre, inşaat sektöründe ve inşaat malzemeleri sanayisinde güven düştü. Yurtiçi pazarlarda güven Kasım 2021'de uzun süre sonra azalmış oldu. İhracat pazarlarına olan güven artışı Kasım 2021'de bu deva yavaşlayarak sürdü.

Kasım 2021'de gündemdeki belirsizlikler ve dalgalanmalar güveni olumsuz olarak etkiledi. Belirsizliklerin sürmesi halinde güvenin zayıf kalmayı sürdüreceği öngörülüyor.

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi toparlanma sürecinde ilk kez geriledi!

Yurt içi ve yurt dışı siparişler uzun zaman sonra gerileme gösterdi.

Resmi olarak açıklanan verilere göre, Beklenti Endeksi Kasım 2021'de geriledi. Yine açıklanan resmi rakamlara göre, ekonomiye ve sektöre yönelik alt göstergeler gerileme gösterirken, iç ve dış pazar beklentilerinde de bazı düşüşler görüldü. Görülen düşüşler büyük ölçüde piyasalarda yaşanan duraklama, belirsizlikler ve dalgalanmalardan kaynaklandı. Beklenti Endeksi Kasım 2021'de bir önceki aya göre 2,2 puan düşüş gösterdi. Böylelikle merakla beklenen Beklenti Endeksi senenin sonlarına doğru gerileme sürece girmiş oldu.   

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde de bazı düşüşler yaşandı. Önümüzdeki üç aya ilişkin olarak alınan yurtiçi siparişlerde de gerileme görüldü. Yaşanan yüksek maliyet ve fiyat artışları iç pazarda siparişlerde gerilemeye neden oldu. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan ihracat siparişleri uzun zaman sonra ilk defa Kasım 2021'de gerileme gösterdi. Yaşanan bu gerileme de fiyatlama zorluklarından kaynaklanmış oldu. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisi Kasım 2021'de gerileme gösterdi. İç ve dış siparişlerde yaşanan azalma üretim beklentisinde düşüşe neden oldu. Beklentilerde temel belirleyici ise gündemdeki belirsizlikler oldu. Belirsizlikler kalkmadan beklentilerin zayıf kalmayı sürdüreceği öngörülüyor. 

İnşaat malzemeleri ihracatı Ekim ayında ne oldu?