06 / 07 / 2022

İnşaat sektörü güven endeksi Aralık'ta yüzde 0.7 arttı!

İnşaat sektörü güven endeksi Aralık'ta yüzde 0.7 arttı!

İnşaat sektörü güven endeksi Aralık'ta yüzde 0.7 arttı, perakende ticaret sektörü güven endeksinde yüzde 0.4, hizmet sektörü güven endeksinde ise yüzde 1 gerileme görüldü.İnşaat sektörü güven endeksi Aralık'ta yüzde 0.7 arttı, perakende ticaret sektörü güven endeksinde yüzde 0.4, hizmet sektörü güven endeksinde ise yüzde 1 gerileme görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın Aralık ayma ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı. Buna göre, kasımda 100,05 değerinde olan mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi, Aralık'ta yüzde 1 azalarak 99.02 değerine düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki azalış, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talebin artacağını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talebin artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Son üç aylık dönemde iş durumunun arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısı arttı. Hizmet sektöründe geçen aya göre hizmetlere talep endeksi yüzde 0.5, hizmetlere talep beklentisi endeksi yüzde 2.4 azaldı, iş durumu endeksi ise yüzde 0.2 arttı. 


Perakendede güven azaldı 

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi bu ay yüzde 0.4 azalarak 104.93 değerine düştü. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki düşüş, mevcut mal stok seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren ve iş hacmi-satışlann artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Son üç aylık dönemde iş hacmi-satışların arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise artış gösterdi. Perakende ticaret sektöründe geçen aya göre mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 1.6, iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi yüzde 2.1 azaldı, iş hacmi-satışlar endeksi ise yüzde 2.9 arttı. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi Aralık'ta geçen aya göre yüzde 0.7 artışla 85.11 değerine yükseldi, inşaat sektörü güven endeksindeki artış, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinin mevsim normallerinin üzerinde olduğunu değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısında artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. 

İnşaat sektöründe, alman kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi geçen aya göre yüzde 0.1, toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi ise yüzde 1.1 arttı. Cülşen ŞANLI/YenigünHaber Millet Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı...


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın aralık ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı. TÜİK'e göre inşaat sektörü güven endeksi aralıkta yüzde 0,7 seviyesinde artış gösterdi. Perakende ticaret sektörü güven endeksinde yüzde 0,4, hizmet sektörü ise yüzde 1 oranında geriledi. Geçen aya göre iş durumu endeksi ise yüzde 0,2 oranında yükseldi. 


MilletHaber Bugün Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı;


TÜİK, bu yılın aralık ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayınladı. İnşaat sektörü güven endeksi aralıkta yüzde 0,7 arttı. Perakende ticaret sektörü güven endeksinde yüzde 0,4, hizmet sektörü güven endeksinde ise yüzde 1 gerileme görüldü. 


Bugün