İnşaat seramikleri sektöründen ihracata katkı!

İnşaat seramikleri sektöründen ihracata katkı! İnşaat seramikleri sektöründen ihracata katkı!

Türkiye İhracat Katkı Endeksi'nin 2018 yılı ikinci çeyrek verileri açıklandı. Sonuçlara göre, inşaat seramikleri 27,88’lik oranla ihracata katkı oranı en yüksek sektör oldu.


Türkiye İhracat Katkı Endeksi'nin 2018 yılı ikinci çeyrek sonuçları açıklandı. Verilere göre, inşaat seramikleri 27,88’lik oranla ihracata katkı oranı en yüksek sektör oldu. İnşaat seramiklerini sırasıyla giyim eşyaları ve mobilya sektörü takip etti.

Türkiye Seramik Federasyonu desteği ile ekonomistler tarafından hazırlanan “Türkiye İhracat Katkı Endeksi” verilerine göre inşaat seramikleri 17 sektör arasından ipi göğüsleyen sektör oldu. 

Verileri değerlendiren Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz,  “2018 yılı ikinci çeyrek döneminde içeride ve dışarıda oldukça zorlu koşullar ortaya çıktı. Türkiye’de bu süreçte seçimler belirleyici unsur oldu. Bu dönem içerisinde belirsizlikler artmış, mali göstergelerde değer kayıpları hızlanmış ve ekonomik istikrar zayıflamıştır. Bu koşullar tüm sektörleri etkiledi. Yurt dışında ise küresel ticarette karşılıklı korumacılık önlemleri başlamış ve ihracatı zorlaştıran bu süreç ile ticaret savaşları endişesi artmıştır. Emtia ve mal fiyatlamalarında ise dalgalanmalar yaşanmıştır. İnşaat Seramikleri sektörü bu zorlu koşulların yaşandığı 2018 yılı ikinci çeyrek döneminde net ihracat katkısını en çok artıran sektör oldu. Sektörün ihracat katkı oranı bir önceki çeyrek döneme göre 1,38 puan artarak 27,88’e yükseldi ve ihracata en çok katkı sağlayan sektör olarak liderliğini sürdürdü. Bu artış sektörün yurt içi ve yurt dışı rekabet gücünün her türlü olumsuz koşulda dahi artmakta olduğunu gösteriyor.” diye konuştu.