İntema İnşaat yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemi raporu!

İntema İnşaat yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemi raporu!İntema İnşaat'ın Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yaptığı mal alımlarının 2019 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarı yüzde 10'u aştı.


İntema İnşaat, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilişkili taraf işlemlerine ilişkin yönetim kurulu raporu hakkında açıklama yaptı.

İntema İnşaat tarafından yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemi raporu yayınladı. Rapora göre, İntema İnşaat'ın Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yaptığı mal alımlarının 2019 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarı yüzde 10'u aştı.

İntema İnşaat'ın KAP açıklaması:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince; Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

Rapor'un Sonuç Bölümü:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi hükmü gereğince, Şirketimizin ilişkili tarafları olan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapmış olduğu mal alımlarının 2019 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarı, Şirketimizin kamuya açıklanan 2019 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının yüzde 10'undan fazlasına ulaşmıştır.

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den  yapılacak olan alımların 2020 yılında da yüzde 10 oranını  aşması öngörülmekte olup; yapılan işlemlerin koşulları ve fiyat belirleme yöntemleri değerlendirilerek, işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu kanaatine varılmıştır.