İntema İnşaat'ın sermaye tavanının geçerliliği uzatıldı!

İntema İnşaat'ın sermaye tavanının geçerliliği uzatıldı! İntema İnşaat'ın sermaye tavanının geçerliliği uzatıldı!

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin sermaye tavanının geçerliliği uzatıldı. Kurumun sermaye tavanının geçerlilik süresi 2016-2020 yıllarını kapsayacak.İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin sermaye tavanının geçerliliği uzatıldı. Kurumun sermaye tavanının geçerlilik süresi 2016-2020 yıllarını kapsayacak.


EK AÇIKLAMALAR:

Kuruluşumuzun mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı aynı kalmak kaydıyla, geçerlilik tarihinin 2016-2020 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşmenin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadil başvurusu SPK'nın 07.04.2016 tarih ve 4148 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 14.04.2016 tarih 50035491-431.02 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

İntema İnş.ve Tes.Malz. Yatrım ve Pazarlama A.Ş.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.