İntema'nın Eczacıbaşı Yapı'daki payı yüzde 5,58'e ulaştı!

İntema'nın Eczacıbaşı Yapı'daki payı yüzde 5,58'e ulaştı! İntema'nın Eczacıbaşı Yapı'daki payı yüzde 5,58'e ulaştı!

İntema'nın Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki payı 20.02.2015 tarihi itibariyle %5,58 oranına ulaşmıştır.Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.'nin, hakim ortaklarından biri olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-27.2) Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği ("Tebliğ") hükümleri çerçevesinde satma hakkını kullanan diğer pay sahiplerinden 20.02.2015 tarihinde yapılan alış işlemlerinden Kuruluş payımıza düşen 3.313,22 adet pay, 1 TL nominal bedelli 1 lot pay bedeli için 4.614 TL adil fiyat üzerinden, Kuruluşumuzca satın alınmıştır. 


Kuruluşumuzun ECYAP sermayesindeki payı 20.02.2015 tarihi itibariyle %5,58 oranına ulaşmıştır.