Isı yalıtım standartları revize edildi

Isı yalıtım standartları revize edildi Isı yalıtım standartları revize edildi

'TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları' yenilendi.

Binalarda ısıtma amaçlı kullanılan enerji miktarını sınırlandırarak enerji tasarrufu sağlamayı hedefleyen 'TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları' Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği (TGÜB), TSE ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile meslek örgütlerinin ortak çalışmasıyla yenilendi.

Sabah