İstanbul Büyükşehir Belediyesi Süleymaniye'de kıvırdı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Süleymaniye'de kıvırdı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Süleymaniye'de tarihi yapıların yıkılarak, çelik konstrüksiyon üzerine yeniden inşa edileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde basında yer alan 'UNESCO'nun Süleymaniye Projesine yönelik eleştirileri' ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yapılması ihtiyacının doğduğu kaydedildi.

'Süleymaniye'de tarihi yapıların yıkılarak, çelik konstrüksiyon üzerine yeniden inşa edileceği şeklinde basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır ve kamuoyunu yanıltıcı iddialardır' denilen açıklamada, 24 Mayıs 2006 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile 'Süleymaniye Yenileme Alanı' olarak kabul edilen alanda yapılacak çalışmaların tamamen bilimsel ve kurul kararları doğrultusunda yapılacak

çalışmalar olduğuna dikkat çekildi.

Söz konusu proje kapsamında tarihi ve tescilli eserlerin, yerinde, kendi malzemeleri ile ve özgün haliyle yapılacağı dile getirilen açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin alınan kararlar dışında bir uygulama yapmadığı belirtildi.

Açıklamada, yenileme alanlarının tespiti, teknik alt yapı ve yapısal standartlarının belirlenmesi, projelerin oluşturulması, uygulama, örgütleme, yönetim, denetim, katılım ve kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsayan 5366 sayılı 'Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun' kapsamında yenileme alanı ilan edilen Süleymaniye'de ilgili mevzuata ilişkin etaplama çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.

Birinci etapta Temmuz ayında toplam 19 yapı adasında rölöve, restitüsyon, restorasyon ve avan proje ihalesine çıkıldığı belirtilen açıklamada, bu ihalelerin toplam bedellerinin 6 milyon 166 bin 835 YTL olduğu dile getirildi.

-YAPIM İHALESİ 2008'İN İLK ÇEYREĞİNDE-

Projelerin elde edilmesinde, Anıtlar Yüksek Kurulu'nun başta 660 sayılı ilke kararı olmak üzere tüm ilke kararları ile 26 Ocak 2005 tarihi itibariyle Koruma Bölge Kurulu'nca onaylanan Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı İmar Planı'nın gözönünde bulundurulduğu anlatılan açıklamada, 2007 sonu itibariyle teslim alınması planlanan projelerin idarece uygun bulunmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu'na tetkik ve onay için gönderileceği, restorasyon projelerinin Kurulca onaylanmasını takiben de 2008 yılının ilk çeyreğinde yapım ihalesine çıkılacağı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Süleymaniye'de yapmış olduğu bu çalışmayı; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, ve 5393 sayılı Belediye Mevzuatların kendisine vermiş olduğu görev ve yetkiler çerçevesinde, Anıtlar Yüksek Kurulu İlke Kararları,

Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı İmar Planı ve Koruma Bölge Kurulu Kararları doğrultusunda yürütmektedir.

Bu çerçevede Süleymaniye'de bulunan tescilli sivil mimarlık örneği kültür varlıklarının bilimsel restorasyonu gerçekleşmiş olacaktır.'