10 / 08 / 2022

İstanbul Yıldız Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


İstanbul Yıldız Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi Esenyurt'ta 200 bin TL sermaye bedeli ile Hosseın Resoulı ve Mılad Rasoulı ortaklığında kuruldu.İstanbul Yıldız Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi Esenyurt'ta 200 bin TL sermaye bedeli ile Hosseın Resoulı ve Mılad Rasoulı ortaklığında kuruldu.

İstanbul Yıldız Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi konusu:
-Her türlü gayrimenkulün alımı, satımı, komisyonculuğu, pazarlaması, kiralaması, kiraya verilmesi ve işletilmesini yapmak. -Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. -Yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlaması ve bunlarla ilgili her konuda danışmanlık hizmeti vermek, sözleşmeler düzenlemek. -Her türlü ipotek, kat irtifakı, kat mülkiyeti, kurma, ifraz ve tevhit, cins değişikliği hibe (bağışlama), taksim (paylaşım), tashih (düzeltme), aplikasyon, belediyelerden harita ve bölge imar planı çıkarma, ilgili müdürlüklerden röperli kroki ve çap belgesi alma, vergi muafiyeti belgesi alma veraset vergi dairelerinden ilişik kesme veya temiz kağıdı alma ve emlak beyannamesi düzenlemeleri yapmak. - Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle devre mülk, apart otel, kamping, mesken, ev, apartman ve iş yeri gibi gayrimenkulleri işletmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek. -Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. -Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, - İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merpen ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. -Yabancılarla ilgili Türkiye de ve tüm ülkelerde serbestçe yaşayabilmeleri, çalışabilmeleri ve okuyabilmeleri için (vatandaşlık,çalışma izni,vize,bilet, ikametgâh, öğrenci kayıt, personel tedariki ve hasta transferi gibi ) gerekli tüm izinleri almak ve bu konularda hertürlü danışmanlık ve hizmeti vermek. -Şirket yöneticiliği, eğitim ,teknik, mekanik, sanayi, turizm,tekstil ,inşaat ve gayrimenkul sektörleriyle ilgili olarak her türlü danışmanlık hizmetini yapar yaptırır bunlarla ilgili olarak her türlü makine teçhizat alım satımı ithalat ve ihracatını yapar yaptırır. -Yurt içinde ve yurt dışında tüm turizm hizmet ve faaliyetlerini yapabilmek, konusu ile ilgili halkla ilişkiler konularında faaliyetler gösterebilmek. Bu amaçlar çerçevesinde gezi, tur, konaklama, irtibat, konferanslar düzenlemek ve diğer hizmetlerini yerine getirmek. -Şirket turizme hizmet amacı ile kafeteryalar, restoranlar, eğlence yerleri, otel, motel, pansiyon, tatil köyleri, kamping, apart otel ve bunlar gibi konaklama tesisleri açmak, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve tüm turizm işletmecilik faaliyetlerini yapmak. Bu amaçlara uygun olarak proje, etüt, fizibilite çalışmaları yapmak, kamu arazisi ve gayrimenkul tahsisi yaptırmak, kiralamak, intifa ve irtifak hakkı elde etmek. Turizm sektörünün ihtiyaç duyacağı her türlü mal ve hizmetleri iç ve dış piyasadan tedarik etmek, her türlü tefriş ve dekorasyon işlerini taahhüt etmek ve yerine getirmek. -Her türlü seyahat acentesi faaliyeti görmek, ilgili kanuna göre seyahat acentesi belgesi almak, turistlere turizm ile ilgili bilgi vermek, yerli ve yabancı turistlere paket tur, tur, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor, eğlence gibi hizmetleri vermek, bunları kendisi veya diğer seyahat acenteleri vasıtası ile pazarlamak, iç ve dış turizmin bütün alanlarında faaliyet göstermek, yurt içinde ve yurt dışında turizm seyahat acenteleri kurmak, işletmek, devretmek, şube kurmak, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen turların biletlerini satmak, bunlara ilişkin rezervasyon yapmak, yaptırmak ya da kurulmuş seyahat acenteleri ile devamlı ya da geçici ortaklıklar tesis etmek ya da kabil acentelikleri işletmek, devralmak. -Her türlü seyahat acentesi faaliyeti görmek, ilgili kanuna göre seyahat acentesi belgesi almak, turistlere turizm ile ilgili bilgi vermek, yerli ve yabancı turistlere paket tur, tur, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor, eğlence gibi hizmetleri vermek, bunları kendisi veya diğer seyahat acenteleri vasıtası ile pazarlamak, iç ve dış turizmin bütün alanlarında faaliyet göstermek, yurt içinde ve yurt dışında turizm seyahat acenteleri kurmak, işletmek, devretmek, şube kurmak, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen turların biletlerini satmak, bunlara ilişkin rezervasyon yapmak, yaptırmak ya da kurulmuş seyahat acenteleri ile devamlı ya da geçici ortaklıklar tesis etmek ya da kabil acentelikleri işletmek, devralmak. -Ticari amaçlı her türlü motorlu, motorsuz(bisiklet,motorsiklet) araçları kiralamak,kiraya vermek. - Her türlü gıda ürünlerinin un, şeker, et ve etten mamul, süt ve sütten mamul , her türlü gıdaların yaş sebze ve meyvelerin , tahıl ürünlerinin , hububat ve bakliyatların, çerezlerin, kahvelerin, kakaoların, çikolataların, şekerlerin, tatlandırıcıların, un ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.