İstimlak olan taşınmazın istimlak bedelleri mirasçılar arasında paylaşılmalı!

İstimlak olan taşınmazın istimlak bedelleri mirasçılar arasında paylaşılmalı! İstimlak olan taşınmazın istimlak bedelleri mirasçılar arasında paylaşılmalı!

Satışı ve devri yapılmayan gayrimenkullerde problem yok, onlar zaten mirasçılar arasında miras paylarına göre bölüşecek. İstimlak bedelleri mirasçılar arasında paylaşılacak...Annemler üç kız kardeşim. Dedemin ise muhtelif gayrimenkulleri vardı, bunları teyzemin üzerine yapmıştı. Teyzem de iki tanesi hariç hepsini noterde 14 yaşındaki dayımın oğluna satış yapmıştı. Satış yapılmayan bir tek annemin oturduğu ev ve istimlak olunan bir tarla dedemin üzerine kalmıştı. Dedem beş sene önce öldü. Annem dayımın oğlunun sahibi bulunduğu diğer yerlerden pay alabilir mi

Size yanıt verebilmem, için teyzenizin ne yolla devir yapıldığını bilmek gerekir. Ancak bahsettiğiniz geniş gayrimenkul büyük bir ihtimalle teyzenize bağışlandı. şžayet bağış yapıldı ise bu halde anneniz mirasta tenkis talep edilebilirdi ama bunu bir yıl içinde yapacaktı, dolayısı ile bu süre geçmiş. Bağışlanan yerlerden tenkis talep edemeyecek. Ancak bir başka ihtimal var. O da dedenizin, mallarını teyzenize satış gibi gösterip bağışlamış olması ihtimali. Bu halde bir yıllık süreye bakılmaz. Burada gizli bir bağış vardır ve bu bağışın (görünürdeki muamele satıştır) dolayısı ile satışın iptali ile mirasçılar adına tescilini istemek mümkündür. Yani anneniz bu yolla miras payına sahip olur. Satışı ve devri yapılmayan gayrimenkullerde problem yok, onlar zaten mirasçılar arasında miras paylarına göre bölüşecek. İstimlak bedelleri mirasçılar arasında paylaşılacak. Anca mesele bunlarda değil teyzeye ve dayı oğluna verilen gayrimenkullerde. Bunların satış mı bağış mı yapıldığını da ancak tapı kütüğünden, yani tapu dairesinden öğrenebilirsiniz.
Posta/Tamer Heper