İstinye'ye imam hatip lisesi ve cami geliyor!

İstinye'ye imam hatip lisesi ve cami geliyor! İstinye'ye imam hatip lisesi ve cami geliyor!

Sarıyer İstinye'de yer alan 20 bin metrekarelik hazine arazisine imam hatip lisesi, yurt ve cami yapılacak...Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2016'da İstinye'de yer alan ve Hazine'ye ait 20 bin metrekarelik arazide imam hatip lisesi ve cami inşa etmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başvurmuştu. İBB de  başvurudan 2 ay sonra gereken plan değişikliğini yapmıştı. 

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, plan değişikliği yapılan parseller "Boğaziçi sit Alanı Gerigörünüm ve Etkilenme" alanında kalıyor.Değişiklik İstanbul 3  Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından kentsel, tarihi ya da arkeolojik sit alanında kalmadığı için uygun bulundu. Ancak kurul, alanın "3. Derece Doğal Sit Alanı"nda kalması nedeniyle  doğal değerler açısından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce değerlendirilmesini istedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de İBB'ye gönderdiği 15 Şubat 2018 tarihli yazısında İstanbul 3 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun konuyla ilgili kararını iletti. Komisyon, plan değişikliğinin tabiat varlıkları açısından sakınca taşımadığına karar verdi.Plan değişikliği İBB Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edildi.