İTO'ya göre konut harcamaları yüzde 0,60 arttı!

İTO'ya göre konut harcamaları yüzde 0,60 arttı!

Perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan ve 2011 Şubat ayında yüzde 0,57 artış gösteren 1995 bazlı İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi, geçen ay yüzde 0,83 yükselirken, bu oran mart ayları itibariyle son 5 yılın en düşük enflasyon oranı olduKonut Harcamaları grubundaki akaryakıt ürünlerine yapılan fiyat ayarlamalarının yanı sıra Yaş, Kuru, Sebze ve Meyve grubundaki bazı ürünlerin arz yetersizliğine dayalı fiyat artışları, giyim grubunda İstanbul genelinde Shoping Fest uygulamasına rağmen yeni sezon ürünlerinin devreye girmesi, ev eşyası ile sağlık ve kişisel bakım gruplarında maliyet kaynaklı fiyat artışları mart ayındaki enflasyonun belirleyicileri oldu.

Giyim, sağlık ve kişisel bakım, ev eşyası, gıda, konut ile ulaştırma ve haberleşme harcamaları gruplarında kaydedilen fiyat hareketleri genel enflasyon üzerinde artırıcı yönde, Kültür, eğitim ve eğlence harcamaları ise azaltıcı yönde etkili oldu.

Sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,47, giyimde yüzde 3,02, ev eşyasında yüzde 1,81, gıda harcamalarında yüzde 0,62, konut harcamalarında yüzde 0,60, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,23 oranında artış kaydedilirken, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,49 oranında azalış meydana geldi.

2010 yılı Mart ayında yüzde 12,01 olan yıllık perakende fiyat artış oranı, bu yılın mart ayında bir önceki yıla göre önemli oranda azalarak yüzde 4,86 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise 2010 Aralık ayından itibaren girdiği azalış eğilimini devam ettirerek 2011 Mart ayında yüzde 8,47 olarak gerçekleşti.

TOPTAN EŞYA FİYATLARI

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2011 şubat ayında yüzde 2,42 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi 2011 Mart ayında yüzde 0,89 artış gösterdi. Bu oran mart ayları itibariyle son beş yılın en düşük ikinci enflasyon oranı oldu.

Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan siyasi krize bağlı olarak küresel piyasalarda enerji ve emtia fiyatlarındaki artışların yanı sıra mevsimsel özelliklere bağlı olarak gıda maddeleri grubunda yer alan bazı ürünlerde görülen arz eksikliği ile ithal girdi maliyetlerindeki artışlar toptan eşya fiyatlarındaki artışın ana nedenlerini oluşturdu.

Mart ayında, mensucatta yüzde 1,83, madenlerde yüzde 1,02, gıda maddelerinde yüzde 1,34, işlenmemiş maddelerde yüzde 0,58, inşaat malzemelerinde yüzde 0,61, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 0,46, kimyevi maddelerde ise yüzde 0,04 oranında artış kaydedildi. 2010 yılı Mart ayında yüzde 9,41 olan yıllık toptan fiyat artış oranı, geçen ay bir önceki yıla göre artarak yüzde 13,56ya, yıllık ortalama değişim oranı ise 2010 yılında başladığı yükselme eğilimine devam ederek yüzde 11,17ye
ulaştı.

DEĞERLENDİRME

İTOnun değerlendirmesinde, 2011 yılının ilk üç aylık döneminde Avrupa ülkelerinde kamu maliyesine yönelik, ABDde ise konut ve işgücü piyasasında oluşan belirsizliklerin devam etmesinin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerdeki artan sermaye girişlerine rağmen küresel ölçekte tahmin edilenin üzerindeki kaydedilen büyümenin, finans piyasalarındaki risk algılamalarını azalttığı belirtildi.

Şubat ayı başlarında Kuzey Afrika ülkelerinde özellikle önemli bir petrol ihracatçısı olan Libyada yaşanan siyasi istikrarsızlığın yanı sıra Japonyada yaşanan depremin etkilerinin emtia ve finansal piyasalarda hissedildiği, küresel enflasyonda artış eğiliminin ise devam ettiği vurgulanan değerlendirmede, şunlar ifade edildi:

"Bu gelişmelere paralel olarak Merkez Bankasının yurt içinde enflasyonist baskıları sınırlandırmak ve finansal istikrarı sağlama konusunda aldığı zorunlu karşılık oranlarının artırılması kararı kısa veya orta vadede etkisini gösterse bile, küresel ölçekte artan gıda madde fiyatlarının yanı sıra emtia ve enerji piyasalarındaki yukarı yönlü fiyat hareketleri enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam edeceği düşünülmektedir."

                                           İTO-FİYAT ENDEKSLERİ 2011 MART

                                                  BİR ÖNCEKİ      BİR ÖNCEKİ
                                                  YIL SONUNA      YILIN AYNI      YILLIK
                                          AYLIK          GÖRE            AYINA GÖRE      ORTALAMA

  GRUP VE ALT GRUPLAR              DEĞİŞİM %      DEĞİŞİM %       DEĞİŞİM %       DEĞİŞİM %
  GENEL İNDEKS                             0,83                  0,38                4,86           8,47
  1) GIDA HARCAMALARI                      0,62            2,41            4,10          11,64
  -Ekmek ve Tahıllar                       0,12            0,52            1,36           1,43
  -Et Balık ve Kümes Hay.                 -2,25            2,62           13,49          28,10
  -Yağlar Süt ve Süt Mam.                  1,93            3,71            4,01           6,82
  -Yaş Kuru Sebze ve Meyve                 3,44            7,11            1,73           8,96
  -Çeşitli Hazır Yiyecek                   0,61            2,25            7,96           7,14
  -Tütün Alkollü ve Alk.içki               0,00            0,04            1,68          25,58
  -Dışarıda Yenen Yemek                    0,00            0,00            1,08           2,23
  2) KONUT HARCAMALARI                     0,60           -0,46            2,29           4,61
  3) EV EŞYASI HARCAMALARI                 1,81            8,58           -0,58           9,52
  4) GİYİM HARCAMALARI                     3,02          -23,37            5,46           6,44
  -Erkek Giyimi                            6,89          -27,38            1,22           5,73
  -Kadın Giyimi                           -2,51          -31,64            4,60           7,01
  -Çocuk Giyimi                            7,00           -7,86            8,65           5,55
  -Kumaşlar                                4,80           10,11           20,40           9,98
  5) SAĞLIK ve KİŞİSEL BAKIM               3,47           23,54           30,70          13,04
  6) ULAŞTIRMA ve HABERLEŞME               0,23            1,15            6,94           7,44
  7) KÜLTÜR EĞİTİM ve EĞLENCE             -0,49            4,02           15,90           6,45
  8) DİĞER HARCAMALAR                      0,00            0,99            5,01           4,02

AA