İyem Gayrimenkul İnşaat Turizm Otomotiv Gıda Elektronik Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

İyem Gayrimenkul İnşaat Turizm Otomotiv Gıda Elektronik Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! İyem Gayrimenkul İnşaat Turizm Otomotiv Gıda Elektronik Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

İyem Gayrimenkul İnşaat Turizm Otomotiv Gıda Elektronik Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Volkan İyem tarafından 50 bin TL sermaye ile 8 Ocak'ta Pendik, Doğu Mahallesi, Aydınlı Yolu Caddesi'nde kuruldu.


İyem Gayrimenkul İnşaat Turizm Otomotiv Gıda Elektronik Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Volkan İyem tarafından 50 bin TL sermaye ile 8 Ocak'ta Pendik, Doğu Mahallesi, Aydınlı Yolu Caddesi'nde kuruldu. 


İyem Gayrimenkul İnşaat Turizm Otomotiv Gıda Elektronik Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  iş konusu; A-İnşaat 1.  Her türlü inşaat taahhüt işleri yapmak; konut, iş yeri, ticarethane, prefabrik ve buna benzer binaların inşaatlarını yapmak,  her türlü alt ve üst yapı işleri tesisat, tadilat, tamirat, iç ve dış dekorasyon, restorasyon işleri yapmak, veya üçüncü kişilere yaptırmak, kendi nam ve hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı her nevi inşaatı yapmak veya yaptırmak.  2.  Konusu ile ilgili şirket lehine arsa ve arazi satın almak, gerektiğinde satmak, alınan arsa ve arazileri üzerine inşaatlar yapmak ve satmak, parsellere ayırmak, ayrılan parselleri şirket adına tapu dairelerine tescil ettirmek. 3.  Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisiler, tatil köyleri inşa etmek, üçüncü kişilere yaptırmak almak, satmak ve kiraya vermek. 4.  Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 5.  Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğal gaz altyapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarım ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkete katılırsa ihale sözleşmesi gereği iş yapmak ve teslim etmek. 6.  Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire müessese ve kurumların yeraltı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, kara yolu, demir yolu kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, toplu konut, hastane, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak. 7.  Her türlü Hafriyat işlerini yapmak, yaptırmak, gerek kendi gerekse taşeronlara yaptırmak. Resmi ve Özel kurumlarda açılacak hafriyat ile ilgili ihalelere girebilir. Ayrıca almış ve alacağı ihaleleri başka işletmelere verebilir. Konusu ile ilgili araç alır, kiralar, ihale verdiği işletmeler araç satar veya kiraya verir. B- Gayrimenkul 1  Yurt içinde ve yurt dışında her türlü gayrimenkul, alım satımı ile komisyonculuğu yapmak.  2.  Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek.  3.  Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, iş yeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe,  tarla, ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek, gayrimenkuller Üzerine irtifak, intifa, sükuna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şua hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. C-Turizm 1.  Yurt içerisinde ve yurt dışında tüm turizm hizmet ve faaliyetlerini yapabilmek, konusu ile ilgili halkla ilişkiler konu ve konularında faaliyetler gösterebilmek Bu amaçlar çerçevesinde tur, konaklama, irtibat, konferanslar düzenlemek ve diğer hizmetlerini yerine getirmek, turlar, seyahatler düzenlemek, turizm ve seyahat acentelikler i açmak, irtibat büroları kurmak,  acenteliklerin şube, temsilcilikleri açmak ve çalıştırmak, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli kanuni izinleri ve belgeleri almak, 2.  Şirket turizme hizmet amaç ile restoranlar, eğlence yerleri, otel, motel, pansiyon, apart otel ve bunlar gibi konaklama tesisleri açmak, işletmek, turizm işletmecilikleri yapmak, tüm turizm işletmelerini kurmak, açmak. Bu amaçlara uygun olarak proje etüt, fizibilite çalışmaları yapmak, kamu arazisi ve gayri menkul tahsisi yaptırmak, kiralamak, intifa ve irtifak hakkı elde etmek. Turizm sektörünün ihtiyaç duyacağı her türlü mal ve hizmetleri iç ve diş piyasadan tedarik etmek, har türlü tefriş ve dekorasyon işlerini taahhüt ve yerine getirmek, 3.  Yurt içerisinde ve yurt dışında kara, deniz, hava taşıtları ve oto kiralama ile yat işletmecilikleri, işletmek, çalıştırmak, bu araçlara gıda maddeleri, su, yakıt ve donanım ihtiyaç maddelerini ve servis hizmetlerini karşılamak. Bu hizmetleri ifa etmek için gerekli servisleri kurmak ve gerekli personeli istihdam etmek, ortaklıklar kurmak veya kurulu ortaklıklara iştirak etmek. 4.  Sauna, Türk hamamı, jimnastik salonu, yüzme havuzu, rüzgar sörfü, su kayağı, deniz motosikleti, kara ve su avcılığı, dağcılık, su altı ve su üstü sporları gibi hizmetleri ve gerekli tesisleri çalıştırarak hizmet vermek, eğlence merkezleri kurmak, işletmek kiraya vermek, kiralamak, bu konularla ilgili her türlü araç ve gereç ile yedek parça ve aksesuarları ithal ve ihraç etmek.


İyem Gayrimenkul İnşaat Turizm Otomotiv Gıda Elektronik Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Pendik, Doğu Mahallesi, Aydınlı Yolu Caddesi, 81/A