İzale-i şuyu davasında mal paylaşımı nasıl yapılır?

İzale-i şuyu davasında mal paylaşımı nasıl yapılır?

Posta Gazetesi Ekonomi sayfası köşe yazarı Tamer Heper'in bugün ki köşe yazısında izale-i şuyu davasında mal paylaşımının nasıl yapıldığı ile ilgili okuyucusunun sorusunu cevaplandırıyor.


Rahmetli dedemden altı parça tarla miras kalmıştı. Mirasçılar anlaşamadılar mahkemeye başvurup izale-i şuyu davası açtılar. Bu davada beş parsel görünüyor altıncı parsel görünmüyordu. Bu beş parselin ihale yolu ile satışı yapıldı ama altıncısı için bir karar bulunmadı, bunun da babamın kardeşime vermiş bulunduğu vekaletname ile amcama satıldığını öğrendim. Altıncı tarlanın da dava yolu ile satılması gerekmiyor muydu? Bu yolla satış mümkün mü? • Y.O. 


Okuyucumun mektubundan iki sonuç çıkardım. Yani bir kere daha kahve falı bakıyorum.  Birinci sonuç: Ortaklığın giderilmesi yani izale-i şuyu davalarında dava konusu yapılan gayrimenkulun paylaştınlması veya satışı yapılır. Tüm mirasın paylaştırılması yapılmaz. Yani okuyucumun anlattığı olayda davaya konu beş parsel yapılmış ve bu beş parsel için karar verilmiş. Bu dava bir miras taksim sözleşmesi olmadığı için tüm tereke davaya konu edilmemiş. Ancak burada tüm tereke derken ikinci sonuca geleceğim. 

Çıkardığım ikinci sonuç şu: Altıncı parsel dedenizin değil. Altıncı parsel sizlerin haberi olmadan, dede sağ iken birine verilmiş, bu biri babanız. Zira şayet miras içinde olsaydı tüm mirasçılar katılmadan satışı söz konusu olmazdı, yani babanız vekalet vererek burayı sattıramazdı. Vekalet vererek satış yaptığı için bu yeri zamanında babanız dededen almış. Sizler bilmiyorsunuz, işte çıkardığım ikinci sonuç bu. Mahkemede de bu nedenle altıncı parsel konu yapılmamış. Bunlann dışında hukuki bir ihtilaf var ise bir meslektaşımın el atmasında yarar görürüm. Cümlenin başında kahve falı dedim ya, bu şakaydı, kahve falı falan baktığım yok. Zira siz de bilin ki falcılık yapmak yasalanmıza göre yasak, bu bir suç ve hapis cezası var, birilerinin de aklında bulunsun. Posta