İzmir Karabağlar'daki imar planı davasında Mimarlar Odası haklı bulundu!

 İzmir Karabağlar'daki imar planı davasında Mimarlar Odası haklı bulundu!


İzmir’in Karabağlar ilçesinde olan bazı plan notlarının şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olması sebebiyle İzmir 3. İdare Mahkemesi’nce Mimarlar Odası haklı bulundu.


İzmir Karabağlar Belediyesi’nin sağladığı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.06.2018 tarihli 05.731 sayılı karara ilişkin Karabağlar ilçesinde bulunan yaklaşık 780 hektarlık alanda plan değişikliğinde söz konusu plan notları şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğu açıklandı .

Gözlem gazetesinde yer alan habere göre; Mimarlar Odası’nın;  İzmir  3.İdare Mahkemesi’ne ‘Planlama kararları; şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmak zorunda olduğu, plan kararlarının seçenekli olamayacağı, plan, plan raporu ve plan notlarının bir bütün olması gerektiği ancak dava konusu plan değişikliğine bakıldığında plan notları ile plan paftaları üzerinde bulunan plan kararlarının aynı olmadığı görülmekte. Birbirinden farklı yapılaşma koşullarının olduğu, ayrıcalıklı imar hakları içeren seçenekli yapılaşmaların önerildiği, dikkate alındığında söz konusu işlemin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğu görülmekte. Ayrıca dava konusu plan değişikliğinin bulunduğu bölgede yakın zamanda kapsamlı imar planı revizyonlarının yapıldığı, bu nedenle de yapılacak düzenlemelerin imar planı revizyonu ilkeleriyle uyumlu olmayan çok sayıda husus bulundurduğu’ gerekçeleriyle açtığı davada, Mahkeme 2019/82 Esas, 2019/1411 karar ile değişiklikleri iptal etti.

Söz konusu mahkeme kararı ile Karabağlar ilçesinde 1.24, 1.26, 1.29, 1.29.1, 1.29.2, 1.30, 1.30.1, 1.30.2, 1.30.3, 1.31, 1.31.1, 1.31.2, 1.31.3, 1.31.4, 1.31.5, 2.1.2 no.lu plan notları iptal edilirken, 1.16 no.lu plan notuna ilişkin kısmı ise reddedildi.

Yapı ve trafik yoğunluğu artar

Kararda; yapılması istenen plan değişikliği ile ayrıcalıklı imar hakları ortaya çıkaran ve bölgedeki nüfus, yapı ve trafik yoğunluğunu arttıran fakat buna dönük herhangi bir çözüm olmadığı görülen plan notlarının İzmir içindeki benzer birçok alan için emsal teşkil edeceği uyarısı yapıldı.

Belediyeler gereğini yapsın çağrısı

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı H. İbrahim Alpaslan “Kentimizin daha sağlıklı gelişmesi için çağdaş şehircilik ve mimarlık ilkelerinin benimsememiz gerekiyor. Bu konuda en çok duyarlılık göstermemiz gereken konu ise ayrıcalıklı imar haklarına yol açmamaktır” açıklamasında bulundu.
Alpaslan; “İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin 2019/82 Esas, 2019/1411 Karar ve Bilirkişi Raporunda yer alan hususların dikkate alınarak Karabağlar İlçesi içerisindeki benzer diğer uygulamaların derhal iptal edilmesi hususunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi’nin gereğini yapmasını talep ediyoruz.” dedi.
Ayrıca dava konusu plan notlarından 1.16 no.lu plan notuna ilişkin kısmın İzmir 3.İdare Mahkemesi’nin 2019/82 Esas, 2019/1411 Karar ile reddedilmesi nedeniyle söz konusu kısma ilişkin olarak ilk derece mahkemesi kararının kısmen kaldırılması talep etmesiyle istinaf yoluna başvurulduğu öğrenildi.