04 / 07 / 2022

İzmir Karşıyaka'da icradan 7 milyon TL'ye satılık fabrika!

İzmir Karşıyaka'da icradan 7 milyon TL'ye satılık fabrika!

İzmir Karşıyaka 4. İcra Müdürlüğü, izmir İli Çiğli İlçesi'nde yer alan fabrikayı satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkulün satış bedeli 7 milyon TL olarak belirlendi.İZMIR KARŞIYAKA 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Özellikleri :  İzmir  İl, Çiğli İlçe, 2124 Ada, 3 Parsel, Büyükçiğli Mah, belediye kayıtlarına göre Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde , 10032 Sokaktan 31A.O.S.B. Çiğli İzmir adresindeki taşınmaz tam payı muhammen bedeli 7.700.000,00-TL. KDV % 18 olup idari bina + fabrika binası ve arsasından ibarettir. Parsel 8.260.00 m2 arsa alanlı olup doğusunda 10032 sokağa cepheli, diğer yönlerde diğer parsellere komşudur. Taşınmazın yapı ruhsatı 01.12.1993 tarihli olup İdari Bina 745.00 m2, Fabrika Binası 3.080.00 m2 olmak üzere toplam 3.825.00 m2 için düzenlendiği, 06.10.1995 tarihli yapı kullanma izin belgesi ise 1.339.00 m2 idari bina, 2.770.00 m2 fabrika binası olmak üzere toplam 4.109.00 m2 lik inşaat alanı için düzenlenmiştir. Taşınmazın yapı kullanma izin belgesi ve keşif tarihi itibariyle 20 yaşında, 16-20 yaş arası b.a. yapılar için % 20 yıpranma paylıdır. Tasdikli projesine göre İdari Bina Zemin Katta Giriş holü, Santral danışma, kalıp numune, bay- bayan wc, üretim şefi, desen dairesi,, numune, karanlık oda, kontrol, Üretim şefi + wc-lavabo ile 1. Katında üretim şefi, kalite kontrol, malzeme deposu, nakış, doktor, wc-duş, Fabrika kısmında ise Fabrika üretim sahası ile Yemekhane, servis, bulaşık, erkek wc, erkek soyunma duş, Kadın soyunma + duş, Kadın wc bölümleri mevcuttur. Bina 9.85 mt gabarilidir. Taşınmaz İdari bina + Fabrika binasından ibaret olup taşınmazın 5 ayrı kiracı tarafından kiralanmış olup kullanılır halde olduğu görülmüştür. Parsel üzerindeki taşınmazın 2 katlı İdari bina ve tek katlı Fabrika binası olarak projelendirilmesine ve toplam inşaat alanının 4.109.00 m2 olmasına karşılık 2003 yılında İBŞB tarafından üretilen sayısal fotogrametrik harita üzerinden ölçmek suretiyle parsel üzerindeki ( İdari bina + Fabrika binasının tamamının ) dıştan dışa brüt 4.200 m2 alanlı olduğu ölçülmüş, yerinde yapılan incelemede ise İdari binanın 2 katlı, Fabrika binasının da sonradan araya döşeme atılarak 2 katlı hale getirilmiş olup buna göre binada toplam inşaat alanının 4.200 m2 x 2 kat = 8.400.00 m2 olduğu tespit edilmiştir. Buna göre binada ruhsatlı inşaat alanı Fabrika binası 2.770.00 m2, İdari Bina 1.339.00 m2 olmak üzere 4.109 m2 olup ruhsatsız inşaat alanı ise 8.400.00 m2 – 4.109.00 m2 = 4.291.00 m2dir. 2003 yılında İBŞB tarafından üretilen sayısal fotogrametrik harita üzerinden yapılan ölçümlemede ; Ana bina dışında kalan Bekçi kulübesi + market binasının 46.00 m2, arka cephede yer alan trafo binası ve bitişiğindeki eklentinin toplam 108.00 m2, parselin kuzey doğu köşesindeki yola cepheli yapının 102.00 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir. Bunun dışında parsel üzerinde sundurma ve yemekhane bölümleri mevcuttur. Parsel üzerindeki İdari bina b.a. karkas yapı tarzında, Fabrika binası prefabrike yapı tarzında inşa edilmiş olup fabrika binası 3 çatı makaslı ( 3 açıklıklıdır. Keşif mahallinde yapılan incelemelerde ; Fabrika binasının yaklaşık yarı yükseklikte 2. Bir döşeme atılarak 2 katlı hale getirildiği, Zemin Kattan üst kata merpen bağlantısı yapıldığı, İdari binanın Zemin ve 1. Katlarının 5 ayrı kiracı tarafından bölünerek kullanılır halde olup Fabrika Binasının Zemin Katının Jenerik Tekstil- Tercanlı Konfeksiyon- Hipomak demir imalathanesi tarafından, üst katının ise Naz Dem Tekstil ve Ilgın Tekstil tarafından kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. İdari binada döşemeler seramik, fabrikada yerinde dökme mozaik, duvarlar ıslak hacimlerde fayans, dişer mahallerde sıvalı ve badanalıdır. Binada dış doğramalar alüminyumdur.


İmar Durumu: 


Gayrimenkul ; İzmir Atatürk organize Sanayi Bölgesinde olup sanayi imarlı, Taks : 0.55, Kaks : 0.70 oranlı Hmax : 45.00 mt gabarili, önden 15.00 mt, arkadan 12.00 mt, yandan 10.00 mt çekmek şartıyla yapılaşmaya müsaittir.Beyan: İcra satışları dahil 3. Kişilere devrinde İzmir A.O.S.B. Bölgesinden uygunluk şartı aranacaktır.Şerh: 02.10.1988 -Yev: 3200 Kira şerhi (Sur-Tur Tekstil Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Lehine aylığı 1.000.000.000 TL: bedelle 2 yıl müddetle olup 2 yılın sonunda San. Ve Tic. Ltd. Şti. Uzatma halinde yeniden talepte bulunulacaktır. Bu şerh 2 yıl için verilmiştir.Taşınmaz tapu kaydında teferruat bilgileri başlığı altında belirtilen kayıtlı makinaların hiç biri taşınmaz mahallinde bulunmamakla, teferruat bilgileri altındaki makinalar satışa dahil değildir.Taşınmaz tam payının arsa değeri 4.130.000,00-TL. + ve bina değeri 3.570.000,00-TL. =Toplam kıymeti 7.700.000,00-TL'dir. Satışı yapılacak olan gayrimenkul ile ilgili olarak, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 15. maddesinde öngörülen hususlar dahilinde; “Satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yoluyla satışı halinde; bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara satış yapılabilir.” Ayrıca iş bu kanunu açıklayıcı nitelikte bulunan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 100. Maddesi, 92.maddesi, 93. Maddesine ve diğer maddelerine uygun olma şartları aranacaktır.Kaydındaki Şerhler : Dosyasında.


1. Satış Günü : 11/05/2016 günü 10:45 - 10:55 arası

2. Satış Günü : 10/06/2016 günü 10:45 - 10:55 arası

Satış Yeri : KARŞIYAKA ADLİYESİ EK BİNASI 4. KAT SATIŞ ODASISatış şartları : 


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren dairede açık olup, isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/03/2016İİK 126.mad.İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.Bu örnek bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan örnek 64'e karşılık gelmektedir.