İzmir Manisa Çevre Düzeni Planı'nı kapsamında yapılaşma mecliste!

İzmir Manisa Çevre Düzeni Planı'nı kapsamında yapılaşma mecliste! İzmir Manisa Çevre Düzeni Planı'nı kapsamında yapılaşma mecliste!

İzmir Manisa Çevre Düzeni Planı'na ve planda bazı kıyıların, ormanlık alanların ve tarım arazilerinin yapılaşmaya açılması TBMM gündemine taşındı. CHP'li Bakan, konuya ilişkin soru önergesi hazırladı...  


CHP  İzmir  Milletvekili Murat Bakan, İzmir Manisa Çevre Düzeni Planı'na ve planda bazı kıyıların, ormanlık alanların ve tarım arazilerinin yapılaşmaya açılmasına ilişkin soru önergesi hazırladı. Bakan, sorusunun Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Bakan, ''Tarım alanları ile ağaçlandırılacak alanları sanayi ve yapılaşmaya açan İzmir Manisa Çevre Düzeni Planı, bilimsellikten, hukuktan ve planlama ilke ve esaslarından yoksun olması gerekçesiyle Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından yargıya taşınarak iptali istenmiştir. İzmir-Manisa 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı 2014 yılında yayımlanmış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da geçtiğimiz aylarda askıya çıkarılmıştır. Planların amacı yaklaşık 20 bine yakın hektar alanın imara açılarak İzmir’i 2025 yılında takribi 5,5 milyon olması beklenen nüfus ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlemek olsa da, imara açılması planlanan alanların önemli bir kısmı tarım ve ağaçlandırılacak alan statüsünde kalmaktadır'' diye konuştu.
 
Bakan, konu ile ilgili olarak şunları söyledi: ''Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’nin de altım çizdiği üzere, “İzmir Manisa Çevre Düzeni Planı kapsamında İzmir için önerilen nüfus artışının bugün İzmir kent merkezinde yaşanan özellikle trajik sorunu ve yeşil alanların azlığı gibi altyapının karşılaması mümkün değildir. Aynı zamanda kent merkezi çeperi kırsal yerleşim alanlarında önerilen nüfus artışları, sanayi alanlarındaki artış ciddi oranda tarım alanlarının ve doğal alanların yapılaşmaya açılmasına, doğal varlıkların kontrolsüz biçimde tüketilmesine çevre sorunlarının katlanmasına neden olacaktır.''

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın soruları: 
1) Plan ile Urla’da yapılaşmaya açılan tarımsal alanlar dışında ilçede yapılaşmaya açılabilecek alternatif alanlar yok mudur? Bununla ilgili detaylı inceleme ve fizibilite yapılmış mıdır?
2) Menderes ilçesinin mevcut yerleşim alanının iki katından fazla bir gelişim alanı için verimli tarım arazileri üzerinde yer seçilmesinin ve bu bölgede öngörülen büyümenin gerekçesi nedir?
3) Kemalpaşa’da geniş orman ve tarım arazilerinin olduğu, zemin açısından yerleşime
batısında kalan ormanlık, doğal ve ağaçlık alan neden tarım arazisine çevrilmiştir?
4) Güzelbahçe-Seferihisar yolu üzerinde yeni yapılacak villalara zemin hazırlamak üzere, tarım arazilerinin olduğu bu alanlarda sağlı sollu kentsel gelişim alanlan planlanmasının sebebi nedir?
5) İzmir’in nadide kıyı beldelerinden biri olan Karaburun ilçesinde neden kıyı boyunca Yeniliman’a kadar tarım alanlan ve kıyı, Karaburun merkezde de askeri alanın güneybatısına bitişik tarım alanı tamamen kentsel gelişime açılmıştır?
6) Ödemiş’te neden mevcut tarım arazileri planda kentsel gelişim alanı olarak belirlenmiştir?
7) İzmir Manisa Çevre Düzeni Planının ormanlık alanlarını tarım arazilerini, bazı ilçelerde de kıyılan kentsel gelişime açan, yapılaşmayı öngören mevcut hali doğanın, tarım arazilerinin ve kıyıların zarar görmeyeceği şekilde yeniden revize edilecek midir?